De CO2-uitspraak van de Haagse rechter

ijsbeer1

Tja, dat krijg je er nu van als je als overheid de apocalyptische rapporten van het IPCC omarmt als zijnde het (vrijwel) onomstotelijke bewijs dat de aarde flink zal opwarmen door de stijging van het atmosferisch CO2. Om van andere rampspoed die ons boven het hoofd hangt nog maar te zwijgen.

Je kunt wel het een en ander op de voorspellingen van het IPCC afdingen:

  • Het zijn voorspellingen, uitkomsten van klimaatmodellen
  • Die modellen zijn helemaal niet zo goed. Zo heeft geen enkel model zien aankomen dat er vanaf het begin van het millennium geen opwarming meer zou plaatsvinden
  • Andere rampspoed, zoals extra stormen, extra droogten en extra neerslag als gevolg van antropogene opwarming zijn tot nu toe ook uitgebleven
  • De stijging van de globale temperatuur tussen 1975 en 2000 is volgens het IPCC ‘vrijwel zeker’ het gevolg van de CO-stijging. Onduidelijk is hoe die zekerheid is verkregen. Waarschijnlijk bij hand opsteken.
  • Van een ‘enge’ versterkte zeespiegelstijging als gevolg van antropogene opwarming is geen sprake.
  • Et cetera et cetera

Hoe gaat het deze eeuw verder met de temperatuur op aarde, met stormen en droogtes? Geen mens die het echt weet, ik ook niet. Wat wel als een paal boven water staat is dat klimaatverandering inmiddels big business is geworden. De meeste journalisten spelen het spel kritiekloos mee. Bij de berichtgeving over de uitspraak van de Haagse rechter werden op het NOS-journaal de filmpjes van afbrokkelende gletsjers en ander niet ter zake doend propagandamateriaal weer schaamteloos vertoond. Ik heb ze wel genoeg gezien, de ijsberen op de ijsschots, de stormen, de wateroverlast. En steeds maar worden deze beelden gekoppeld aan berichten over klimaatverandering, terwijl ze er meestal niets mee te maken hebben. Maar het werkt wel hoor, herhaling is de kracht van de boodschap.

Een ingezonden brief van een Volkskrantlezer benadert de uitspraak van de rechter van een andere kant: hij acht deze een gevaar voor de democratie. De spijker op zijn kop denk ik. Lees die brief hier.