Windenergie in Nederland

Windmolens van het type dat hieronder staat afgebeeld hebben mijn hart gestolen. Met een minimum aan productiekosten en maximale inzet van gebruikte spullen is hier een molen gemaakt die wellicht geen hoog energetisch rendement heeft, maar zeker wel een uitstekend economisch rendement.

windmolen

Bron:  Tombonte.blogspot.nl

Dat kan niet gezegd worden van de moderne windmolens die op veel plaatsen in Nederland het landschap ontsieren. Op zee dan maar met die dingen? Dat blijkt ook al geen goed idee.

Van de hand van Jeroen Hetzler en uitgegeven door de Groene Rekenkamer is het jongste document over windenergie in Nederland. Mensen die de discussies rondom windenergie volgen en geïnteresseerd zijn in de kosten en de baten weten intussen al dat windenergie een doodlopende weg is. Grofweg is het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie en fotovoltaïsche energie (zonnepanelen) in dit deel van de wereld ongeveer 2x zo duur als met behulp van conventionele centrales.

In tegenstelling tot zonnepanelen dalen de productie- en onderhoudskosten van windmolens nauwelijks meer, zodat tot in lengte van dagen windenergie te duur blijft. Met name de onderhoudskosten van windparken op zee zijn schrikbarend hoog.

Waarschijnlijk om louter opportunistisch-politieke redenen heeft de VVD, die zich altijd kritisch heeft opgesteld ten aanzien van windenergie, momenteel geen enkel probleem om samen met de PvdA de komende jaren erg veel windmolens te laten plaatsen. Dat een dergelijke handelwijze grote gevolgen gaat hebben voor de portemonnee van  de Nederlandse burger laat zich raden. Het rapport van Hetzler zet alles op een rijtje. Lezen dus, inclusief de rapporten en onderzoeken waarnaar in de literatuuropgave naar verwezen wordt. In de sidebar ziet u een plaatje met windmolens. Een klik is voldoende om het rapport binnen te halen.