Help, het wordt steeds warmer!

Het wordt steeds hardnekkiger. Particulieren, bedrijven, non-profitorganisaties en overheden misbruiken de klimaatangst die er blijkbaar heerst onder althans een deel van de burgers om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken. Red het klimaat,  daar komt het wel zo’n beetje op neer. Alles is de schuld van de ‘opwarming’, uiteraard geïnitieerd door de mens.

cartoon8

Bron: Josh

Afgelopen dinsdagmiddag hoorde ik op Radio 2 toevallig een interview van een onwetende dj met een mevrouw die iets doet bij een duurzaamheidsinstituut aan de Radboud-universiteit in Nijmegen. Zowel mevrouw als de dj trachtten met inzet van de vele slachtoffers op de Filippijnen hun klimatologische slag te slaan: die storm was het gevolg van de ‘opwarming van de aarde’. Dat veel wetenschappers (toegegeven, vaak zachtjes) zegen dat dat in elk geval geen wetenschappelijke conclusie is deerde hen niet. De dj zij het vergeven, tegen domheid strijden zelfs goden tevergeefs. Maar die mevrouw die nota bene les geeft aan een universiteit zou ten minste op het matje moeten worden geroepen.

Hoe staat het eigenlijk met die opwarming? Laten we eens kijken naar de recente gemiddelde opwarming van de aarde. Er zijn ruwweg twee databronnen, die van satellieten en die van thermometers. Je zou zeggen, dat worden hoogstens twee datareeksen, maar dat is helaas niet zo. Het probleem zit m in het omrekenen van al die gegevens naar 1 gemiddelde temperatuur op aarde. Vooral voor de thermometerwaarden levert dat wat verschillen op: die thermometers staan ruimtelijk erg ongelijkmatig verdeeld over de aarde. Rijke landen hebben veel meetpunten, arme landen weinig, en waar geen of weinig mensen wonen is het ook al geen vetpot wat meetpunten betreft. Maar ook de satellietgegevens (UAH en RSS) zijn voor meerdere uitleg vatbaar.

glob temp 11 2013

Bron: Woodfortrees

Bovenstaande grafiek toont de lineaire trend van een 5-tal datareeksen. Het zijn voor de thermometermetingen de Hadcrut3gl, Hadcrut4gl (beide uit GB) en Gistemp uit de USA. De satellietgegevens zijn van UAH en RSS.

* GISS heeft een vlakke trendlijn sinds 1 september 2001:  ruim 12 jaar.
* Hadcrut3 heeft een vlakke trendlijn sinds mei 1997, dus 16 jaar en 5 maanden.
* Hadcrut4 heeft een vlakke trendlijn sinds december 2000, dus 12 jaar en 10 maanden
* UAH heeft een vlakke trendlijn sinds januari 2005, dus 8 jaar en  9 maanden.
* RSS heeft een vlakke trendlijn sinds november 1996, dus 17 jaar.

Over welke globale opwarming hebben we het eigenlijk?