Help het wordt steeds warmer deel 2

In het vorige bericht liet ik zien dat het al erg lang niet meer warmer wordt op aarde. Hoe lang die periode is hangt af van de ‘boodschapper’. De kortste periode is die van UAH, University of Alabama Huntsville, die met hun interpretatie van de satellietdata komen op een vlak verloop van de temperatuurtrend van 8 jaar en 9 maanden. Op basis van satellietdata komt RSS  (Remote Sensing Systems) tot een vlakke periode van 17 jaar, meteen de langste periode met een vlakke trend. De data komen van AMSU’s, advanced microwave sounding units, die onderdeel zijn van satellieten die NOAA en NASA in een polaire baan om de aarde laat cirkelen.

noaa 15

NOAA-15 satelliet

Die apparaten meten op indirecte wijze (uiteraard) de ‘global average lower tropospheric temperature’. Dat zijn indirecte gegevens in nulletjes en eentjes uitgedrukt, die op aarde omgezet worden in temperatuur-anomalieën, waarden ten opzichte van een bepaalde standaardperiode.

Over die discrepantie tussen RSS en UAH is al vaker geschreven, onder andere door Roy Spencer. In onderstaande figuur zijn de temperatuur-anomalieën  van RSS en UAH samengebracht. Zo op het eerste gezicht gaan ze mooi gelijk op. Een correlatiecoëfficiënt van  0,963 spreekt voor zich.

roy1

Bron: Spencer

Maar kijken we naar het verschil tussen beide signalen dan zien we dat het verschil tussen RSS en UAH vanaf eind jaren ’90 steeds groter wordt: het RSS signaal koelt af.

roy2

Bron: Spencer

De verklaring is dat RSS en UAH gebruik maken van 2 verschillende satellieten: RSS van de NOAA-15 satelliet, en UAH van de Aqua-NASA satelliet. Het komt er volgens Spencer kortweg op neer dat RSS de oudere NOAA-15 satelliet gebruikt, die in de loop der jaren  een baanafwijking heeft gekregen. NOAA probeert dat te verhelpen door een correctie toe te passen op basis van een klimaatmodel. Volgens Spencer niet zo goed gelukt. UAH gebruikt daarom liever de Aqua satelliet van NASA, die nieuwer is en goed in zijn baan ligt.

auqa nasa

Aqua Nasa satelliet

Nu is Roy Spencer werkzaam bij de University of Alabama Huntsville, en zijn baas is John Christy, de man die verantwo0rdelijk is voor de UAH datareeks. Dus mmm, een tikkeltje bevooroordeeld wellicht? Degenen die de schrijfsel van Spencer en Christy kennen zullen zich dat niet voor kunnen stellen, ze staan beiden bekend als kritische klimaatwetenschappers. Het wordt tijd om dat verschil tussen RSS en UAH uit de weg te ruimen lijkt me.

Als we er van uit gaan dat de datareeks van UAH de beste van de twee is, dan is opvallend dat vergeleken met de thermometerreeksen die van UAH verreweg de kortste is. Dat klink dramatisch, maar is het niet: we hebben al eerder gezien dat een kleine afwijking aan het begin of ende van een reeks al het verschil kan uitmaken of de lineaire trend positief dan wel negatief is. Die kortere 0-trend zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat de AMSU voor de UAH-reeks de temperatuur meet van het onderste deel van de troposfeer, terwijl thermometermetingen op 1,5 m boven het aardoppervlak plaatsvinden.

tlt1

TLT = temperature lower troposphere Bron: remss.com

Hier belanden we in een oude discussie wat de betrouwbaarste methode is: meten met behulp van thermometers of satellieten.  Een volgende keer wil ik het graag hebben over de ruimtelijke spreiding van opwarming, of beter: de ruimtelijke spreiding van het gebrek aan opwarming.