Nogmaals El Niño

De huidige super El Niño heeft de temperatuur op aarde op ongekende wijze opgestuwd. Hier is het fenomeen uitgelegd:

Om het fenomeen te monitoren hebben wetenschappers de regio op de Grote Oceaan waar zich het fenomeen afspeelt in 3 zones ingedeeld:

nino sst kaartje

Bron:  NOAA

In de meest oostelijke zone is de temperatuur-opstuwing tijdens een El Niño het grootst. Onder normale omstandigheden welt voor de kust van Peru koud oceaanwater van grote diepte op. Dat is het gevolg van de passaatwinden die vanuit Peru bezien aflandig zijn. Tijdens een El Niño verandert dat windsysteem en wordt het water aan de oppervlakte (SST) in de gehele regio sterk opgewarmd, met de grootste verschillen in zone 3.  Hieronder ziet u het verloop en de voorspelling van de SST op 1 maart 2016.

nino3 sst 1 maart 2016

Bron:  ECMWF

Te zien is dat de voorspelling weergeeft dat de SST van zone 3 dit jaar tussen 3° en 4°C zal dalen. Als de SST richting -1°C gaat zal er sprake zijn van een heuse La Niña.

Hoe het temperatuurverloop van de huidige El Niño zich naar de globale SST vertaalt is te zien op de volgende grafiek. Het is de SST3 van HadCRUT.  De SST anomalie piekte in januari j.l. op 0,732 °C , de temperatuur van februari lag op 0,604 °C.

hadsst3 gl

Bron: http://woodfortrees.org/

Zoals al eerder aangegeven ijlt de luchttemperatuur, de temperatuur van de onderste laag van de troposfeer (LTL) wat na op de SST. De satellietdata van UAH, MSU lower troposphere temperature v6.0beta5 ,   laat een stevige top zien in februari 2016. Data van de eerste decaden van maart zijn nog niet beschikbaar, maar het is waarschijnlijk dat de LTL zich alweer in een dalende tendens bevindt.   Het verloop van UAH LTL is hier te zien:

uah tlt maart 2016

Bron: KNMI

Wat een volatiliteit, het lijkt de beurs wel.