Hadcrut4: aarde laat al 13 jaar geen opwarming zien

Niet alleen Nederland warmt het al een tijdje niet meer op (zie bericht van 28 december), in de wereld als geheel is de opwarming ook verdwenen lijkt het. Hoe lang het al niet meer opwarmt is afhankelijk van de gebruikte datareeks. Niet alle reeksen geven al data t/m december 2013, maar met Hadcrut4 kunnen we een grafiekje maken:

hadcrut4 temp 2001 2013a

Je kunt de grafiek ook al ergens in de jaren ’90 van de vorige eeuw laten beginnen, maar daar schommelt de temperatuur stevig als gevolg van enkele extreme El Niños en La Niñas. Al naar gelang de keuze van het beginpunt van de grafiek kun je vanwege de sterke variabiliteit in de jaren ‘90 dan wat goochelen met de resultaten. Na 2000 begint het rustiger te worden in de centrale Pacific.

Vanaf januari 2001 t/m december 2013 is er geen sprake meer van opwarming op onze planeet, er is zelfs sprake van een lichte afkoeling. 13 jaren zonder opwarming dus. Voor klimaatalarmisten reden om zo nu en dan in de media weer eens stevig op de trom te slaan en de mensheid te waarschuwen voor afschuwelijke gevolgen als we niet snel ‘betere mensen’ worden. Herhaling van de boodschap is een bekend wapen uit de propagandatheorie.