De Bilt al 17 jaar zonder opwarming

Het is eind december en daarom blik ik even terug op de temperatuurontwikkeling in ons land. Voor De Bilt is een fraaie gehomogeniseerde temperatuurreeks voorhanden met maandgemiddelde temperaturen. I. Deze gegevens en nog veel meer kunt u vinden in de formidabele ClimateExplorer van het KNMI.

temp de bilt 1997 2013

In bovenstaande grafiek ziet u het temperatuurverloop in De Bilt van januari 1997 t/m december 2013. De gemiddelde decembertemperatuur van dit jaar is nog niet exact bekend, maar volgens het KNMI zal deze uitkomen op 5,8 °C. Deze waarde heb ik gebruikt om de reeks t/m december 2013 compleet te maken.

Conclusie: De Bilt vertoont al 17 jaar geen opwarming. Sterker nog: er is zelfs sprake van een hele lichte afkoeling. Dat is te zien aan de vergelijking van de lineaire trendlijn, die licht negatief is.

En niet alleen De Bilt vertoont al lang geen opwarming meer, maar de gemiddelde temperatuur op de hele aarde laat hetzelfde beeld zien. Dat gebrek aan opwarming is opmerkelijk omdat geen enkel van de grote klimaatmodellen dit verloop van de temperatuur heeft voorspeld.

Voor de main stream media die graag Greenpeace als wetenschappelijke bron gebruiken is het overigens geen enkele probleem dat er al een lange tijd geen opwarming meer plaats vindt. Het verhaal van de gevaarlijke opwarming wordt nog steeds eindeloos herhaald in allerlei varianten. En we weten uit de literatuur over indoctrinatie dat herhaling werkt.