Categoriearchief: broeikastheorie

Wetenschap

De echte wetenschapper leest voortdurend boeken en publicaties, maar blijft vinden dat er nog veel te ontdekken valt. Hoe meer hij weet , des te meer beseft hij dat hij eigenlijk weinig weet.

Karl Popper stelde dat wetenschappelijke theorieën geen waarheidspretentie hebben. We moeten ze beschouwen als voorlopig en dienen juist proberen te bewijzen dat ze onjuist zijn. Zo wordt wetenschap een proces van gissing en weerlegging. Haar vooruitgang schuilt hierin, dat theorieën in de loop van de tijd worden vervangen door betere theorieën, die de waarheid steeds dichter benaderen. De logische kracht van één falsificatie is sterker dan een oneindig aantal verificaties van een hypothese.

Er zijn nogal wat mensen in en rond het vakgebied van de klimatologie die vinden dat het in twijfel trekken van de theorie dat de recente opwarming van de aarde louter of grotendeels het gevolg is van menselijk handelen absurd is. Een persoon die vindt dat “the science is settled” kan dus geen echte wetenschapper zijn.

Temperatuur in de troposfeer deel 2

tts

Bron:  remss.com

In het bericht van 22 augustus j.l. liet ik zien dat de temperatuur in het midden van de troposfeer de afgelopen decennia veel minder hard toegenomen is dan in het onderste deel van de troposfeer. Ook ontbreekt de zogenaamde tropische hotspot. Dat strookt niet met de gangbare theorie over opwarming door een versterkt broeikaseffect. In bovenstaande figuur is te zien dat nog wat hoger, op med. 10 km hoogte, er van opwarming helemaal geen sprake meer is. Vandaag wat meer hierover.

Er zijn 3 mechanismen waarop het aardoppervlak zijn warmte kwijtraakt: convectie, verdamping en straling. In de onderstaande figuur is dat inzichtelijk gemaakt. Lees verder

Temperatuur in de troposfeer

Met de temperatuur in de troposfeer is wat raars aan de hand. Volgens de gangbare theorie moet een stijgend CO2-gehalte de temperatuur in de troposfeer verhogen. CO2 hindert de uitgaande  langgolvige straling, zodat de aarde minder goed kan afkoelen en wat warmer wordt. Die opwarming van het aardoppervlak is de afgelopen eeuw ongeveer 0,8 °C geweest, gemiddeld over de wereld.

Het is niet helemaal duidelijk op welk conto die 0,8 °C opwarming geschreven kan worden. Het IPCC gaat er van uit dat dat grotendeels het gevolg is van de toename van het CO2 in de atmosfeer als gevolg van menselijk handelen. Dat er (ook) een natuurlijke component meespeelt is zeker. Immers, ook vóór de grootschalige emissies van CO2 schommelde de temperatuur op aarde. Ondanks de stelligheid waarmee het IPCC haar standpunt verdedigt, is niet zeker hoe groot de  natuurlijke component is en hoe groot de menselijke.

msu 1

Bron:  http://images.remss.com/

Hierboven ziet u de gang van de temperatuur in de onderste laag van de troposfeer, LTL.  De data zijn gebaseerd op satellietmetingen sinds december 1978. De gangbare broeikastheorie voorspelt een stijging van de temperatuur in de troposfeer als het CO2-gehalte toeneemt. Niet alleen in de onderste lagen van de troposfeer, maar ook in de hogere delen. In de tropen zou dan zelfs een hot spot moeten ontstaan in de hogere delen van de troposfeer. Daar blijkt echter geen sprake van, niet van die hot spot en de opwarming van de lucht wat hoger in de troposfeer gaat veel minder hard dan aan het aardoppervlak. Wat dat laatste betreft, kijk maar naar onderstaande grafiek:

5

Bron:  http://images.remss.com/

Hoe kan dat?  En heeft dit misschien wat te maken met de ‘temperatuur hiatus’  die al anderhalf decennium duurt? De volgende keer zal ik wat dieper ingaan op dit fenomeen.

De temperatuur van de onderste troposfeer sinds 1979

uah 1978 juli 2015 anomalie lt

Bron:  UAH

Bovenstaande figuur laat de temperatuuranomalie zien van Lower Troposphere, dus de onderste  luchtlaag van de dampkring. Gemeten door satellieten sinds december 1978. De maanddata komen van UAH, de University of Alabama Huntsville.

De grafiek toont geen geleidelijke temperatuurstijging, maar een snelle switch in 1998, toen er sprake was van een super El Niño. Zo ontstaan 2 temperatuurplateaus: een van 1979 tot 1998 en een van 1998 tot augustus 2015. Het temperatuurverschil tussen beide plateaus is 0,244 °C. Zoals te zien vertoont het recente plateau nog geen aanstalten om naar een andere niveau te bewegen. Gaat dat ooit gebeuren? Natuurlijk, we moeten ons pas zorgen gaan maken als het klimaat niet meer verandert. Gaat de temperatuur dan omhoog of omlaag? Dat weten we niet. Alle klimaatmodellen voorspellen een stijging, omdat ze alle gebaseerd zijn op de aanname dat een stijging van het atmosferisch CO2 tot een temperatuurstijging MOET leiden. Maar het klimaat is een uiterst ingewikkeld systeem, dus helemaal zeker is dat niet. Overigens, geen enkel model had het vlak blijven van de temperatuur  sinds de laatste super El Niño voorspeld, zo lastig is dat voorspellen dus blijkbaar.

Hansen bakt ze weer bruin

Zie hier de kop van het artikel dat James Hansen samen met wat anderen publiceerde in het Open Acces medium Atmospheric Chemics and Physics. Hoon was zijn deel.

artikel Hansen

Zelfs New Scientist, dat altijd kritiekloos achter klimaatalarmisten aanloopt, merkt nu op: “Highly speculative. Full of conjecture. Based on flimsy evidence. Not supported by mainstream science. Not peer reviewed. Not suitable for basing policy on. It sounds like climate scientists are talking about the claims of climate deniers. But this time they are talking about a 23 July discussion paper by James Hansen, the most famous and respected climate scientist on the planet. “

Nou ja, ‘ the most famous and respected climate scientist on the planet’ is voor hun rekening. Ik ken deze voormalige toponderzoeker van NASA vooral als iemand die niet schroomt om te overdrijven. Het kan hem eigenlijk niet dol genoeg zijn. Ook nu weer. Dat de kritiek nu van alle kanten komt heeft niet alleen te maken met de extreme standpunten die hij in het artikel inneemt, maar ook omdat het artikel gepubliceerd werd voordat het peer-reviewed is, een doodzonde in wetenschapsland. Wat naar voor al die aanstormende wetenschappers die hij door deze te vroege publicatie meesleurt.

Ik neem hem al langer niet heel serieus, dus was ik van plan niet al te veel tijd in de publicatie te steken. Nou ja, dat lukt niet helemaal. Want er is een figuur in het artikel dat mijn aandacht trok:

zs Hansen 2015

Wat heeft Hansen (et al)  hier gedaan?  Lees verder

Hittegolven in Nederland: meer en warmer?

Volgens een team van onderzoekers , waaronder wetenschappers van het KNMI, is in Europa door klimaatverandering de kans op een hittegolf vergeleken met het begin van de vorige eeuw sterk vergroot. Bovendien zou er een sterke opwaartse trend zichtbaar zijn in de maximum temperatuur tijdens een hittegolf. Klinkt aannemelijk, vooral omdat we momenteel behoorlijk zitten te puffen. Lees het onderstaande artikel van de site van het KNMI dd. vrijdag 3 juli 2015 over dit onderzoek:

knmi hittegolf

Bron: KNMI

Op het kaartje hieronder is Lees verder

De CO2-uitspraak van de Haagse rechter

ijsbeer1

Tja, dat krijg je er nu van als je als overheid de apocalyptische rapporten van het IPCC omarmt als zijnde het (vrijwel) onomstotelijke bewijs dat de aarde flink zal opwarmen door de stijging van het atmosferisch CO2. Om van andere rampspoed die ons boven het hoofd hangt nog maar te zwijgen.

Je kunt wel het een en ander op de voorspellingen van het IPCC afdingen: Lees verder

Temperatuur in onderste deel troposfeer stijgt minder hard dan aan het aardoppervlak

uah hadcrut 1980 2014

Bron: Climate Explorer

Nu de data van UAH V6.0 in de Climate Explorer  van het KNMI beschikbaar zijn (dank Geert Jan van Oldenborgh) kan een vergelijking gemaakt worden met deze satellietgegevens van de lagere troposfeer en de thermometergegevens aan het aardoppervlak van Hadcrut4.

In beide reeksen is de temperatuur vanaf 1980 gestegen, maar in een verschillend tempo. De Hadcrut4-cijfers geven een stijging in de periode 1980-2015 van 0,55 °C,  terwijl de UAH metingen in dezelfde periode een stijging weergeven van 0,38 °C. Een gat dus van 0,17 °C, en dat is bij dergelijke relatief kleine waarden een opmerkelijk groot verschil. Santer et al schrijven “”On multidecadal time scales, tropospheric amplification of surface warming is a robust feature of model simulations”. Het tegendeel blijkt nu het geval.

De oorzaak van dit verschil is al langer onderwerp van debat. Later graag meer hierover.

John Christy en Roy Spencer: al 25 jaar klimaatkritisch

john roy

Op de foto Roy Spencer (links)  en John Christy, onderzoekers aan de University of Alabama Huntsville. Luis in de pels van wetenschappers, politici en NGO’s die ‘eten’ van de apocalyptische voorspellingen over een wereldklimaat dat aan de kook raakt. Nuchtere wetenschappers die zich niet gek laten maken door andere weenschappers die vooral heilig geloven in computermodellen. Roy en John meten, via satellieten. En verbinden aan die metingen conclusies.

Ze stonden 25 jaar geleden aan de wieg van wat nu breed aanvaard wordt als de beste manier om er achter te komen wat er gebeurt met de temperatuur aan het aardoppervlak. Hieronder ziet u de huidige stand van zaken: de bovenste lijn toont de voorspelling van de gemiddelde temperatuur op aarde met behulp van 102 klimaatmodellen die door het IPCC  gebruikt worden om voorspellingen te doen. De onderste twee lijnen zijn gebaseerd op metingen met weerballonnen en met satellieten. Kijk goed. En denk aan deze grafiek als u zeer binnenkort weer iemand een boude uitspraak hoort doen over het klimaat.

4 2015 model versus meting UAH