Categoriearchief: de bilt

Ook het KNMI maakt ons warm voor de klimaattop in Parijs (1)

Gisteren op het NOS journaal een beetje merkwaardig optreden van de directeur van het KNMI, die volop meedeed om ‘het volk’  warm te maken voor de komende klimaattop in Parijs. We moeten ons immers door die aanslagen in Parijs niet laten afleiden van de werkelijk belangrijke dingen in het leven! Hij nam het in zijn optreden niet zo nauw, nam grote woorden in de mond. Een daarvan was dat het warme begin van november het gevolg was van ‘de klimaatverandering’.  Elke wetenschapper weet dat je dat niet kunt stellen. Een aantal dagen relatief warme lucht kun je niet koppelen aan klimaatverandering, dat is een gotspe. Wel bij voorbeeld aan de luchtsoort die binnenkomt. Het KNMI schreef over dat zachte novemberweer op haar eigen site:  “De oorzaak van het zachte herfstweer is de zuidwestelijke stroming die zeer zachte lucht van subtropische oorsprong aanvoert afkomstig uit het gebied van de Azoren. Naar verwachting houdt dit zachte weer de komende tijd aan.”

 

Overigens komt het een en andere er in de volgende grafiek wat anders uit te zien:

2015

Bron:  KNMI

De temperatuur in De Bilt brak inderdaad in november een hoogterecord, ook voor wat de decadetemperatuur betreft  (decade = 10 opeenvolgende dagen in een maand). Althans, na 1901.  Het echte decaderecord staat op november 1852.  Maar kijk eens in de grafiek naar oktober: toen was er sprake van een laagterecord in de temperatuur. Weliswaar geen decade lang, maar toch.  Ahh, ook een gevolg van klimaatverandering? Haha. Ik zou me, als ik een serieuze wetenschapper bij het KNMI zou zijn, niet erg blij voelen met het recente optreden van mijn directeur.

Extreme neerslag

verzekeraars

Bron: Volkskrant

Bovenstaand artikel stond op 31 augustus 2015 in de Volkskrant. De toegenomen schade is een bekende valstrik in dit soort van berichtgeving. Immers, doordat er steeds meer bebouwde omgeving is en er steeds meer auto’s zijn et cetera zal automatisch de schade bij natuurgeweld stijgen. Inflatie doet de rest, geen kunst dus om kosten te laten stijgen.  Zie ook het hoofdstuk Natuurrampen.

Ik ben vooral benieuwd naar de zware regenval die in de tweede alinea genoemd wordt. Het is de afgelopen weken wel raak hoor. Ik bedoel dan niet de zware regenval hier en daar, maar dat ik als burger, op weg naar de klimaattop in Parijs, steeds meer berichten Lees verder

Hittegolven in Nederland: meer en warmer?

Volgens een team van onderzoekers , waaronder wetenschappers van het KNMI, is in Europa door klimaatverandering de kans op een hittegolf vergeleken met het begin van de vorige eeuw sterk vergroot. Bovendien zou er een sterke opwaartse trend zichtbaar zijn in de maximum temperatuur tijdens een hittegolf. Klinkt aannemelijk, vooral omdat we momenteel behoorlijk zitten te puffen. Lees het onderstaande artikel van de site van het KNMI dd. vrijdag 3 juli 2015 over dit onderzoek:

knmi hittegolf

Bron: KNMI

Op het kaartje hieronder is Lees verder

Nederland warmt vreselijk op (maar niet heus)

Nu de mussen in Nederland van het dak vallen is de gretigheid waarmee media ‘records’ willen scoren opvallend. Beter is om te kijken naar de langere termijn, de trends. Heel bijzonder is hoe het menselijk brein werkt bij dit soort zaken. Bijna niemand denkt meer aan die 6 eerste maanden van dit jaar, waarin het maar niet warmer leek te willen worden.

temp de bilt juli 1994 juni 2015

Bron:  KNMI

De gemiddelde maandtemperatuur van juni 2015 in van De Bilt is net bekend, dus kan ik die meenemen in bovenstaande grafiek. De grafiek betreft de gehomogeniseerde Lees verder

Hevige regenbuien

De soms hevige regenbuien van de afgelopen zomer waren voor menigeen aanleiding om het veranderende klimaat daarbij te betrekken. Nu  moet je daarbij natuurlijk oppassen, want die buien waren relatief kortstondig en zeer plaatselijk, zodat een relatie met een veranderend klimaat lastig te leggen is. Maar er is wel het een en ander over te zeggen. Ik beperk me hierbij tot Nederland, voor de wereld als geheel zijn nauwelijks betrouwbare gegevens voorhanden.

neerslag de bilt 1950 2014

Bron: Climate Explorer

In bovenstaande grafiek is de maandelijkse neerslag weergegeven in De Bilt vanaf 1950. Van een opvallende opwaartse trend lijkt op het eerste gezicht geen sprake. Door de veelheid aan gegevens is het echter moeilijk om daar zicht op te krijgen,  derhalve heb ik van de maandgemiddelden jaargemiddelden gemaakt en een trendlijn toegevoegd: Lees verder

De Bilt al 17 jaar zonder opwarming

Het is eind december en daarom blik ik even terug op de temperatuurontwikkeling in ons land. Voor De Bilt is een fraaie gehomogeniseerde temperatuurreeks voorhanden met maandgemiddelde temperaturen. I. Deze gegevens en nog veel meer kunt u vinden in de formidabele ClimateExplorer van het KNMI.

temp de bilt 1997 2013

In bovenstaande grafiek ziet u het temperatuurverloop in De Bilt van januari 1997 t/m december 2013. De gemiddelde decembertemperatuur van dit jaar is nog niet exact bekend, maar volgens het KNMI zal deze uitkomen op 5,8 °C. Deze waarde heb ik gebruikt om de reeks t/m december 2013 compleet te maken.

Conclusie: De Bilt vertoont al 17 jaar geen opwarming. Sterker nog: er is zelfs sprake van een hele lichte afkoeling. Dat is te zien aan de vergelijking van de lineaire trendlijn, die licht negatief is. Lees verder

Nogmaals de temperatuursprong

Op 30 juni j.l. was het laatste bericht over de brightening in De Bilt sinds het midden van de jaren ’80. Dat onderwerp kwam als vanzelf naar boven drijven toen ik me kort daarvoor verbaasde over de plotselinge temperatuurstijging eind jaren ’80 in De Bilt van wel 1 °C. Het bleek dat die ‘uptick’ in grote delen van Europa voorkwam. Hieronder is die sprong goed te zien in de temperatuurreeks van centraal Nederland (CNT).

cnt allData: KNMI

Bij het analyseren van de temperatuur per maand viel op dat met name de wintermaanden die scherpe sprong eind jaren ’80 ook weergaven. Lees verder

Nogmaals de extra zonnestraling in De Bilt

In het vorige bericht heb ik laten zien dat zowel de TMAX als TMIN in De Bilt tussen 1985 en 1991 flink gestegen zijn als gevolg van de toegenomen kortgolvige straling van de zon en langgolvige straling vanuit de atmosfeer. De stijging van TMAX was in deze periode wat groter dan van de TMIN, wat begrijpelijk is omdat TMIN  (afgezien van advectie) bepaald wordt door naar beneden gerichte langgolvige straling en TMAX ook door binnenvallende kortgolvige straling. Opvallend is wel dat het verschil minder groot is dan wellicht verwacht.  Ook bij de lichte daling van beide grootheden na 1998 zien we dat TMIN wat harder daalt dan TMAX, daarover later meer.

trenberth stralingsbalans

 

Bron: Trenberth 2009

De vraag is nu waarom de temperatuur in De Bilt vanaf pakweg begin jaren ’90 van de vorige eeuw eigenlijk niet reageert op de sterk toegenomen zonne-energie, en ook niet op de toegenomen langgolvige straling vanuit de atmosfeer. Het antwoord moet te vinden zijn in de stralingsbalans, die hierboven is afgebeeld en die al vaker een rol op deze site heeft gespeeld. Lees verder

Waar blijft die extra energie in De Bilt?

In het vorige bericht heb ik laten zien dat er in De Bilt vanwege ‘brightening’  vanaf 1985 een enorme hoeveelheid zonne-energie méér binnenkwam, veel meer dan er vanwege de toegenomen broeikasgassen extra aan langgolvige straling binnengekomen is in dezelfde periode.  Het is een raadsel waar al die energie gebleven is, de temperatuur in De Bilt is vanaf 1992 nauwelijks meer toegenomen.

Voor dat ik dat laatste – de verdwenen warmte – bekijk, wil ik eerst weten welk effect de toename van kortgolvige energie en langgolvige energie afzonderlijk hebben gehad op de oppervlaktetemperatuur in De Bilt. Dat is tamelijk makkelijk te scheiden. Immers, kortgolvige energie is zonne-energie en komt alleen overdag binnen, langgolvige energie die vanuit de atmosfeer naar de aarde straalt komt 24 uur per etmaal binnen. Dat betekent dat ’s nachts uitsluitend langgolvige straling de aardkorst ‘verwarmt’. Lees verder