Categoriearchief: stralingsbalans

Het nieuwe IPCC-rapport


co2 1959 2012

Bron: NOAA

Nu de kruitdampen van deel één van het nieuwste IPCC-rapport wat zijn opgetrokken kan voorzichtig een balans opgemaakt worden. Dat eerste deel, Summary for Policy Makers, is voor een groot deel een herhaling van het vorige rapport uit 2007, namelijk dat we , als we niets doen, op weg zijn naar een catastrofale opwarming. Maar het rapport telt ook enkele opvallende zaken, bijvoorbeeld dat het nu nóg zekerder is dat de recente opwarming vooral de schuld van de mens is:   “It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century.”. Lees verder

Natuurlijke processen en de temperatuur aan het aardoppervlak

In mijn bericht van 29 augustus j.l. schreef ik dat Yu Kosaka en Shang-Ping Xie de uitkomsten van een model publiceerden waarmee de huidige stand-stil van de wereldtemperatuur verklaard wordt door het koeler worden van het oostelijk deel van de tropische Grote Oceaan. De publicatie heeft als titel “Recent global-warming hiatus tied to equatorial Pacific surface cooling”.

xie1 Lees verder

Nog een keer de Noordpool.

In de dialoog tussen Walt Meier, Ron Lindsay en Judith Curry op http://www.climatedialogue.org/ is er in de discussie  die na afloop ontstond tussen de drie wetenschappers nog wat aardige issues  de revue gepasseerd die ik u niet wil onthouden.

predictie arc ijsBron: Realclimate

De rol van de oceaan bij het afsmelten van het drijfijs werd door alle drie benadrukt. Curry stelt dat het smelten van onderaf veel effectiever is dan van boven, in W/m2 bezien. Dat wordt ook door Meyer benadrukt:  “The ocean is indeed a very important part of the sea ice melt story. Water is a much more effective mechanism to transfer heat to the ice compared to the atmosphere.”. Aan de randen van het ijs is geconstateerd dat het smelten voor ruwweg 2/3 van onderaf komt, en voor 1/3 van bovenaf. Ondanks deze constatering is men het er over eens dat het onduidelijk is of er meer warmer water vanuit de Atlantische Oceaan de Arctische Zee binnenkomt.  Lees verder

IJsvolume versus ijsoppervlak

Het is gebruikelijk om de gang van de met drijfijs bedekte oppervlak in het Noordpoolgebied te tonen. Dat spreekt aan, niet in de laatste plaats omdat je er fraaie plaatjes van kunt tonen:

ijsconcentratie arc 8 13Bron: Naval Research Labaratory

De jaarlijkse gang van het ijsoppervlak wordt vanaf 1978 met satellieten gemeten, in hele jaren vanaf 1979. Dit is een grafiek daarvan die vaker gebruikt wordt: Lees verder

Nogmaals het ijs op de Noordpool

arc zonnebadenBron: http://sugarlessdelight.blogspot.nl/

In het vorige bericht heb ik aandacht geschonken aan de omvang van het Arctische drijfijs. De voorspelling van een wetenschapper enkele jaren geleden dat in 2013 de Noordpool ‘s zomers geheel ijsvrij zou zijn is bij lange na niet uitgekomen. Klimatologisch bezien mindere goden, zoals diverse ‘weermannen’  van de Nederlandse televisie, mogen nog steeds hun op gevoel gebaseerde voorspellingen doen. Lees verder

Nogmaals de temperatuursprong

Op 30 juni j.l. was het laatste bericht over de brightening in De Bilt sinds het midden van de jaren ’80. Dat onderwerp kwam als vanzelf naar boven drijven toen ik me kort daarvoor verbaasde over de plotselinge temperatuurstijging eind jaren ’80 in De Bilt van wel 1 °C. Het bleek dat die ‘uptick’ in grote delen van Europa voorkwam. Hieronder is die sprong goed te zien in de temperatuurreeks van centraal Nederland (CNT).

cnt allData: KNMI

Bij het analyseren van de temperatuur per maand viel op dat met name de wintermaanden die scherpe sprong eind jaren ’80 ook weergaven. Lees verder

Waar blijft die extra energie in De Bilt?

In het vorige bericht heb ik laten zien dat er in De Bilt vanwege ‘brightening’  vanaf 1985 een enorme hoeveelheid zonne-energie méér binnenkwam, veel meer dan er vanwege de toegenomen broeikasgassen extra aan langgolvige straling binnengekomen is in dezelfde periode.  Het is een raadsel waar al die energie gebleven is, de temperatuur in De Bilt is vanaf 1992 nauwelijks meer toegenomen.

Voor dat ik dat laatste – de verdwenen warmte – bekijk, wil ik eerst weten welk effect de toename van kortgolvige energie en langgolvige energie afzonderlijk hebben gehad op de oppervlaktetemperatuur in De Bilt. Dat is tamelijk makkelijk te scheiden. Immers, kortgolvige energie is zonne-energie en komt alleen overdag binnen, langgolvige energie die vanuit de atmosfeer naar de aarde straalt komt 24 uur per etmaal binnen. Dat betekent dat ’s nachts uitsluitend langgolvige straling de aardkorst ‘verwarmt’. Lees verder

Nogmaals brightening en de temperatuur in Nederland

Met een toename van 10 W/m2 behoort De Bilt tot de plekken in Europa waar vanwege brightening tussen 1985 en 2010 de inkomende zonne-energie het sterkst is gestegen. Hoe verhoudt zich dit getal tot de toename van de binnenkomende langgolvige straling als gevolg van broeikasgassen? Daar valt wel iets over te zeggen.

Hansen et al hebben in 2007 een paper gepubliceerd getiteld:  Dangerous human-made interference with climate: a GISS modelE study. Daarin is een interessante grafiek afgebeeld waarin de  invloed is weergegeven van de belangrijkste  klimatologische ‘forcings’, uitgedrukt in W/m2 .

forcings1

Bron: Hansen et al 2007

Lees verder

Recente opwarming

Naar aanleiding van de berichten over de ‘sprong’  in de temperatuurreeks van De Bilt tussen 1988 en 1991 werd me gewezen op een publicatie van Van Beelen en Van Delden (UU) uit 2012 over brightening in ons land.

visibility

Bron: onbekend

Dimming en Brightening zijn twee gekoppelde begrippen en hebben te maken met de mate waarin je door de onderste troposfeer kan kijken, ‘zicht’  dus. Zicht wordt – afgezien van regen en sneeuwval – vooral bepaald door aerosolen en vochtigheid.  Aerosolen kunnen natuurlijk zijn of afkomstig van menselijke activiteiten. Ongeveer 85% van de aerosolen op aarde komen van nature in de lucht voor  (bijvoorbeeld zout en opwaaiend stof), 15% is antropogeen (vooral verbrandingsprocessen). Lees verder