Nogmaals het ijs op de Noordpool

arc zonnebadenBron: http://sugarlessdelight.blogspot.nl/

In het vorige bericht heb ik aandacht geschonken aan de omvang van het Arctische drijfijs. De voorspelling van een wetenschapper enkele jaren geleden dat in 2013 de Noordpool ‘s zomers geheel ijsvrij zou zijn is bij lange na niet uitgekomen. Klimatologisch bezien mindere goden, zoals diverse ‘weermannen’  van de Nederlandse televisie, mogen nog steeds hun op gevoel gebaseerde voorspellingen doen.

Hoe moeilijk het is om over de hoeveelheid drijfijs een voorspelling te doen zette Judith Curry op een rijtje. Curry is professor aan de School of Earth and Atmospheric Sciences van het Georgia Institute of Technology, en voorzitter van het Climate Forecast Applications Network LLC. arctic sea ice extend 8 2013 cBron: IARC JAXA

Judith Curry was uitgenodigd door www.climatedialogue.org, een Nederlandse website die de dialoog tussen de ‘rekkelijken’ en de ‘bevindelijken’ van het klimaatdebat wil bevorderen.  Een van de eerste items was de afname van het drijfijs op de Noordpool.

Curry zette heel duidelijk de factoren die van invloed zijn op het zomerijs op een rijtje:

  • Dikte van het drijfijs
  • Transport van ijs tussen Groenland en Europa (afhankelijk van wind en zeestromen
  • Weerpatronen die het ijs breken dan wel opeen drijven
  • Radiative forcing, gedomineerd door wolkenvorming. Radiative forcing is het verschil tussen inkomende en uitgaande straling in het hoogste deel van de troposfeer
  • Afsmelten onderzijde ijs door warme zeestromen
  • Afsmelten bovenzijde door warme lucht
  • Ruimtelijke spreiding van het ijs

Om het allemaal nog een beetje ingewikkelder te maken komt daar nog bij dat de minimale ijsoppervlakte (meestal bereikt in de tweede week van september) niet alleen bepaald wordt door de omstandigheden van het lopende seizoen, maar ook beïnvloed wordt door langer lopende processen. Bovendien beïnvloedt de uitgestrektheid van het drijfijs op haar beurt weer de atmosferische en oceanische circulatiepatronen.

Ongetwijfeld heeft de toename van CO2 in de atmosfeer invloed op het delicate evenwicht tussen smelten en vriezen in het Noordpoolgebied. Hoe groot die invloed is, daar zijn de wetenschappers het onderling niet over eens. Waar ze het wel over eens zijn is het moeilijk te voorspellen is of en wanneer Noordpool ’s zomers ijsvrij zal zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.