Nogmaals de (afwezige) opwarming in De Bilt

In het vorige bericht heb ik aangetoond dat er in De Bilt al 20 jaar geen sprake meer is van opwarming. Ik maakte daarvoor gebruik van jaargemiddelde temperaturen van het KNMI.

Diverse mensen hebben gereageerd op dit bericht en hadden bezwaren. Die bezwaren kwamen hierop neer dat er toch sprake was van opwarming, zij het een geringe. Het andere bezwaar was dat het slechts om de meetreeks van 1 plaats gaat, namelijk De Bilt. Daarom even nog wat woorden en grafiekjes.

Over het eerste bezwaar, namelijk dat er toch sprake was van een temperatuurstijging, al was het maar een kleine:  dat klopt. Cruciale vraag is echter of die kleine opwarming significant is. Daarvoor moet je naar de p-waarde van de trendlijn kijken.  Die p-waarde is in bovenstaande grafiek weergegeven en is 0,42. Dat betekent dat de temperatuurstijging niet significant is. Er is derhalve statistisch gezien in De Bilt geen sprake van een temperatuurstijging tussen 1997 en 2017.

Omdat ik nieuwsgierig was naar het beeld dat ontstaat als ik maandgegevens van De Bilt zou gebruiken is dit het resultaat:

De p-waarde is hier 0,4, dat wil zeggen dat de stijging niet significant is.

Ook bij het gebruik van daggegevens verandert dat niet:

De p-waarde is hier 0,094 en weliswaar lager dan bij de jaar- en maandwaarden, maar nog steeds niet significant.

En hier ter completering de maandgemiddelde temperatuuranomalie van De Bilt:

Met een p-waarde van 0,44 is deze ook niet significant.

Blijft over het tweede commentaar, namelijk dat dit fenomeen plaatselijk is. Daarvoor heb ik behalve naar De Bilt ook gekeken naar de jaargrafieken van Den Helder en Maastricht:

Met  P-waarden van respectievelijk 0,49  en  0,41 is ook hier geen significante opwarming. Met de keuze voor Den Helder en Maastricht heb ik 2 stations gekozen die geografisch sterk gespreid liggen. Bovendien zorgt de keuze voor Den Helder en Maastricht er voor dat het N-Z effect en de afstand tot zee maximaal aanwezig zijn. Het zou me daarom verbazen als er stations in Nederland zijn waar in de genoemde periode wel sprake was van een significante temperatuurstijging.

Als ik over de landgrens heen kijk, naar CET (Central England Temperature), dan is er zelfs sprake van een lichte daling vanaf 1997. Maar met een P-waarde van 0,09 is ook deze lichte daling niet significant:

Conclusies:
We mogen stellen dat de temperatuur in De Bilt tussen 1997 en 2017 geen significante opwarming laat zien.  En dat het ontbreken van opwarming in die periode zich niet beperkt tot De Bilt maar heel Nederland betreft en zich uitstrekt tot over de landsgrenzen heen in Engeland.

Met dank aan de onmisbare statistische hulp van dr. Jan Ruis !

Gebruikte data KNMI:

Jaar- en maandgegevens De Bilt
Daggegevens De Bilt
Maandanomalie De Bilt en CET