Warmste tweede paasdag ooit gemeten?

Bron: www.weerplaza.nl

Weerplaza  schreef op 22 april j.l.: “Sinds de metingen is het op een tweede paasdag nog nooit zo warm geweest. Om half vijf werd het in De Bilt 24,8 graden. Voor landelijke records kijken we altijd naar De Bilt…. Het oude record stond op naam van tweede paasdag in 1949. Op 18 april in dat jaar werd het in De Bilt 24.7 graden.

Nu hangt een paasrecord natuurlijk ook af van de vraag op welke datum tweede paasdag valt. Het vorige record viel volgens Weerplaza (en alle andere media in Nederland) 4 dagen eerder, namelijk op 18 april 1949. Nu is er met die dagtemperaturen van De Bilt tussen 1901 en 1951 wat aan de hand. Het KNMI heeft gemeend om de gemeten temperaturen gedurende de eerste helft van de vorige eeuw te moeten corrigeren. Volgens die gecorrigeerde temperatuurreeks werd het op 18 april 1949 inderdaad 24,7 graden.

Trouwe lezers van deze klimaatwebsite weten inmiddels dat ik samen met 3 anderen een onderzoek heb gedaan naar die correctie die het KNMI op de gemeten cijfers heeft toegepast. Daar is een rapport van verscheen dat gratis hier te downloaden is. Nu hebben we de gemeten ‘oude’ data goed bewaard, dus is het een fluitje van een cent om te achterhalen wat de werkelijke maximum temperatuur op 18 april 1949 in De Bilt was.

Bron: KNMI

De temperatuur in De Bilt werd van 1901 tot 1951 gemeten in een grote hut die de Pagodehut genoemd werd.  Die ziet u op de fraaie foto hierboven. Het is dat dak op paaltjes links op de foto. De maximum temperatuur op 18 april 1949 werd in die Pagodehut vastgesteld op 25,3 °C. Dat is dus een halve graad hoger dan we op tweede paasdag 2019 gemeten hebben. Het KNMI heeft die 25,3 °C uit 1949 echter naar beneden bijgesteld tot 24,7 °C. Dat corrigeren heet officieel homogeniseren. Daar is op deze plaats al veel over geschreven, kijkt u maar eens naar het menu in de rechter kantlijn.

Het KNMI heeft die homogenisatie gedaan omdat ze van mening was dat de gemeten waarden tussen 1901 en 1951 niet juist waren. De thermometer was in 1950 in een andere, kleinere hut gehangen, en dat zou de meetresultaten beïnvloed hebben. Die kleinere hut staat rechts van de Pagode en heet Stevensonhut. Het KNMI gaat er van uit dat op warme dagen de maximum temperatuur gemeten in de Pagodehut een stuk hoger was dan in de kleine Stevensonhut. En dat moest gecorrigeerd worden, tot bijna 2 °C . Die halve graad eraf op 18 april 1949 is daar het gevolg van. En de thermometer was in 1951 ook nog eens verplaatst.

De vraag is nu of het op 18 april 1949 in de Pagodehut inderdaad veel warmer was dan in de Stevensonhut. We zijn er op een bepaald moment achter gekomen dat het KNMI van 1947 tot 1950 in beide hutten tegelijk gemeten heeft.  Intussen hebben we de resultaten van die metingen ook in ons bezit en waren benieuwd hoe véél warmer de maximum temperatuur in de Pagodehut dan wel geworden was op 18 april 1949 ten opzichte van de Stevensonhut. De maximum temperatuur op 18 april 1949 was is de Pagodehut 25,3 °C en in de Stevensonhut 25,4 °C! De Stevensonhut gaf dus op die record tweede paasdag van 1949  0,1 °C meer aan, dus contrair aan de visie van het KNMI dat op warmere dagen de Pagodehut warmer werd dan de Stevensonhut. Twee metingen die bovendien beide (ruim) een halve graad hoger uitkwamen dan die van de nieuwe ‘record-tweede-paasdag’ van 2019. Hoe vind je zoiets? En al die kranten en websites elkaar maar naschrijven.