Leon de Winter analyseert klimaathysterie

Foto: www.cafeweltschmerz.nl

Schrijver Leon de Winter is columnist bij de Telegraaf. Vandaag gaat zijn column over de klimaathysterie. Het is denk ik een goede analyse van de volstrekte gekte die momenteel rondwaart in de westerse wereld.

Over het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg: “Klimaatactivisten, politieke partijen en de media hebben haar op een sokkel geplaatst, een meisje dat nu onder het mom van klimaatpassie publiekelijk haar ziektes uitleeft, als een middeleeuwse martelares. De aanblik van het klimaatcircus waarin zij optreedt is behoorlijk misselijkmakend, het eersteklas online tijdschrift Quillette heeft er onlangs een onthullend artikel over gepubliceerd.”

En over de energietransitie: “De transitie gaat honderden miljarden kosten. Wie een echte stap vooruit wil maken in de ontwikkeling van fossielvrije energie mag onder geen beding het verbranden van gas opgeven. In de tussentijd moeten we vol inzetten op de ontwikkeling van kernfusie. Als daar honderden miljarden onderzoeksgeld in geïnvesteerd worden, brengen we de mensheid verder zonder de aarde en de atmosfeer schade aan te doen en worden we een echt gidsland.”

Alleen over de CO2- compensatie door bosaanplant is wel een kanttekening te maken die te maken heeft met het verschil in tijdschaal. Hout kun je theoretisch in 30 jaar compenseren, bij gas (een fossiel jonkie) duurt dat al gauw 30 miljoen jaar en voor het vastleggen van CO2 in steenkool mag je wel 300 miljoen jaar rekenen. Maar er zijn meer redenen om boskap tegen te gaan. Bossen zijn een belangrijke natuurlijke regulator voor de luchttemperatuur en de waterkringloop. En misschien nog belangrijker: bossen zijn een belangrijke databank voor genetisch materiaal. Dat genetisch materiaal hebben we keihard nodig voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en voor het in stand houden van de voedselproductie. Bovendien vormen bossen het woongebied voor onnoemelijk veel dieren.

Op dus naar meer kernenergie, weg met de bangmakerij van Greenpeace en kameraden.

Lees het hele artikel van Leon de Winter hier.