De staatssecretaris en het homogenisatierapport

Op 7 maart j.l. heeft Thierry Baudet tijdens een debat de staatssecretaris gevraagd schriftelijk te reageren op ons homogenisatierapport. Die reactie is er gekomen en is bizar. Maar tegelijk heeft haar reactie daardoor ook hoge amusementswaarde. Dit is de brief:

Bron: staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

De zienswijzen achter gedachtepuntje 1,2 en 4 zijn ook te vinden in de inleidende hoofdstukken van ons rapport.  De tekst achter puntje 3 is echter interessant. De staatssecretaris schrijft dat de homogenisatie beschreven is in een wetenschappelijk rapport dat er voor zorgt dat de door het KNMI gehanteerde onderzoeksmethodiek ‘….op een transparante, onafhankelijke en reproduceerbare wijze tot stand komt’. Dat is opmerkelijk, omdat de kern van ons rapport nu juist gaat om het feit dat we aantonen dat de correcties die het KNMI toepast nu juist niet reproduceerbaar zijn.

Volgens dezelfde brief wordt de wetenschappelijkheid van de homogenisatie door het KNMI ‘….gerealiseerd door peer reviews, internationale visitaties, presentaties op conferenties en publicatie op de KNMI website’. Echter, van peer reviews is geen sprake omdat het KNMI-rapport een technisch rapport is en geen publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Het KNMI schreef ons op 9 november naar aanleiding van onze vraag waarom het KNMI-rapport niet gepubliceerd is in een peer reviewed tijdschrift: “Voor publicatie in een peer-reviewed tijdschrift is het nodig dat onderzoek vernieuwend is. Dat is hier niet het geval.”

Of er internationale visitaties zijn geweest naar aanleiding van het technische rapport weet ik niet, het zou me verbazen. En over conferentie-presentaties en publicatie op de website: dat geldt ook voor ons homogenisatierapport, maar daarmee is het nog geen wetenschappelijk rapport.

Misschien dat we (Frans, Jan, Marcel en ik)  eens moeten kijken of we ons onderzoek naar die homogenisatie van De Bilt kunnen gebruiken voor een wetenschappelijke publicatie. Dan moet er serieus op geantwoord worden. Thierry Baudet is in elk geval met een kluitje in het riet gestuurd.