Categoriearchief: drijfijs

Drijfijs op Noordpool en Zuidpool

Uit een gezamenlijk persbericht van NOAA en NASA komt onderstaande grafiek. De grafiek toont de gemiddelde jaarlijkse oppervlak drijfijs op de Noordpool (blauw) en rond Antarctica (groen). Maart en september zijn de maanden waarin respectievelijk het drijfijs rond Antarctica en dat op de Noordpool zijn kleinste oppervlakte heeft. Zes maanden later is het omgekeerd. De ‘records’ van 2013 staan in het tekstvlak aan de rechterzijde.

sea ice extend

Wat opvalt is Lees verder

Temperatuurverloop en ruimtelijke spreiding

Zoals inmiddels wel bekend wil het na 2000 met de opwarming van de aarde niet zo vlotten. Afhankelijk van de gehanteerde datareeks duurt die stagnatie nu al van 9 (UAH) tot 17 jaar (RSS). Zie hiervoor het bericht van 16 november j.l. Nu is stagnatie wellicht niet de juiste term, want dat zou wijzen op een tijdelijk verschijnsel in een overigens stijgende trend. Die trend wordt door klimaatmodellen wel voorspeld maar niets is zeker in de klimatologie.

temp1

De datareeks van GISS/ NASA die ten grondslag ligt aan bovenstaande grafiek is een middenmoter wat betreft de lengte van de temperatuurstilstand. Het voordeel van de GISS-reeks is dat met behulp daarvan GISS ook interactieve kaartjes aanbiedt op haar website. Lees verder

Klimaatmodel KNMI ‘maakt’ nieuwe Kleine IJstijd

drijfhout1

Het was al eens eerder vertoond, maar nog nooit zo fraai: een klimaatmodel liet spontaan een langdurige koude periode ontstaan. Het model heet EC Earth en is grotendeels gebaseerd op het weersverwachtingmodel van het European Centre for Medium Range Weather Forecasting. En dat wordt alom geroemd. Het onderzoek en de publicatie was het werk van een team van onderzoekers van het KNMI en instituten in Southampton en Dublin.

Lees verder

2013 is ijzig jaar op de polen

nsidc arctic sea ice 10 2013

Bron:  NSIDC

Als we naar de oppervlakte drijfijs op Noordpool en Zuidpool kijken, dan wordt 2013 een opmerkelijk jaar. Bovenstaande grafiek toont het oppervlak drijfijs op de Noordpool in km2. Het minimum oppervlak, begin september bereikt, was veel groter dan in 2012. Tot nu toe valt de oppervlakte Arctisch drijfijs gedurende heel 2013 binnen de bandbreedte van ±2 standaarddeviatie van de gemiddelde oppervlakte van de periode 1981-2010. Dat is opvallend, omdat vanaf 2007 het minimum oppervlak tamelijk laag was. Vooral 2007 en 2012 waren flinke uitschieters naar beneden. Zie hieronder: Lees verder

Nog een keer de Noordpool.

In de dialoog tussen Walt Meier, Ron Lindsay en Judith Curry op http://www.climatedialogue.org/ is er in de discussie  die na afloop ontstond tussen de drie wetenschappers nog wat aardige issues  de revue gepasseerd die ik u niet wil onthouden.

predictie arc ijsBron: Realclimate

De rol van de oceaan bij het afsmelten van het drijfijs werd door alle drie benadrukt. Curry stelt dat het smelten van onderaf veel effectiever is dan van boven, in W/m2 bezien. Dat wordt ook door Meyer benadrukt:  “The ocean is indeed a very important part of the sea ice melt story. Water is a much more effective mechanism to transfer heat to the ice compared to the atmosphere.”. Aan de randen van het ijs is geconstateerd dat het smelten voor ruwweg 2/3 van onderaf komt, en voor 1/3 van bovenaf. Ondanks deze constatering is men het er over eens dat het onduidelijk is of er meer warmer water vanuit de Atlantische Oceaan de Arctische Zee binnenkomt.  Lees verder

IJsvolume versus ijsoppervlak

Het is gebruikelijk om de gang van de met drijfijs bedekte oppervlak in het Noordpoolgebied te tonen. Dat spreekt aan, niet in de laatste plaats omdat je er fraaie plaatjes van kunt tonen:

ijsconcentratie arc 8 13Bron: Naval Research Labaratory

De jaarlijkse gang van het ijsoppervlak wordt vanaf 1978 met satellieten gemeten, in hele jaren vanaf 1979. Dit is een grafiek daarvan die vaker gebruikt wordt: Lees verder

Nogmaals het ijs op de Noordpool

arc zonnebadenBron: http://sugarlessdelight.blogspot.nl/

In het vorige bericht heb ik aandacht geschonken aan de omvang van het Arctische drijfijs. De voorspelling van een wetenschapper enkele jaren geleden dat in 2013 de Noordpool ‘s zomers geheel ijsvrij zou zijn is bij lange na niet uitgekomen. Klimatologisch bezien mindere goden, zoals diverse ‘weermannen’  van de Nederlandse televisie, mogen nog steeds hun op gevoel gebaseerde voorspellingen doen. Lees verder

Korte zomer op Noordpool

De Noordpool kent dit jaar een hele korte zomer. Ook het afsmelten van het drijfijs blijft dit jaar ver achter bij wat we de afgelopen jaren gewend waren.

arctic sea ice extend 8 2013 bBron: http://sunshinehours.wordpress.com/

Nu zou je verwachten dat vooral diegenen die zich ernstig zorgen maken over de afname van het zomerijs blij verrast zijn met dit bericht, maar niet iedereen kan daar in meegaan. Kijk eens naar deze reactie op een Amerikaans forum: Lees verder

Noordpool in september 2012 ijsvrij

 

ijsvrij1
Bron:  National Geographic News

Dat voorspelde Jay Zwally,  onderzoeker bij NASA in 2007. Dr. Jay Zwally is project scientist bij NASA’s ICESat missie. Zwally zei in een interview met National Geographic News:

At this rate, the Arctic Ocean could be nearly ice-free at the end of summer by 2012, much faster than previous predictions….At this rate, the Arctic Ocean could be nearly ice-free at the end of summer by 2012, much faster than previous predictions.”   En:  “The Arctic is often cited as the canary in the coal mine for climate warming,” said Zwally, who as a teenager hauled coal. “Now as a sign of climate warming, the canary has died. It is time to start getting out of the coal mines.”

Hieronder ziet u de meest recente gegevens van de ijsgang in de Arctische Zee:

ijsvrij2
Bron: NORSEX

Het ziet er niet naar uit dat Dr. Zwally gelijk krijgt. Dat weet hij zelf intussen ook wel natuurlijk. In een interview in 2010 met  EarthSky  durfde hij zijn voorspelling al niet meer te herhalen. Wel haalde hij nog een keer de kanarie in de kolenmijn erbij om zijn bezorgdheid kracht bij te zetten.

Bovenstaaande voorspelling is een fraai staaltje van overdrijving, niet geheel onbekend in klimatologenland, helaas.