2013 is ijzig jaar op de polen

nsidc arctic sea ice 10 2013

Bron:  NSIDC

Als we naar de oppervlakte drijfijs op Noordpool en Zuidpool kijken, dan wordt 2013 een opmerkelijk jaar. Bovenstaande grafiek toont het oppervlak drijfijs op de Noordpool in km2. Het minimum oppervlak, begin september bereikt, was veel groter dan in 2012. Tot nu toe valt de oppervlakte Arctisch drijfijs gedurende heel 2013 binnen de bandbreedte van ±2 standaarddeviatie van de gemiddelde oppervlakte van de periode 1981-2010. Dat is opvallend, omdat vanaf 2007 het minimum oppervlak tamelijk laag was. Vooral 2007 en 2012 waren flinke uitschieters naar beneden. Zie hieronder:

iarc jaxa ijs opp 10 2013

Bron:  Iarc Jaxa

Wat dit voor het ijsvolume betekent (zie bericht van 25 augustus j.l.is op onderstaande grafiek te zien:

ijsvolume piomas 10 2013

Bron: Polar Science Centre

Hoe staat het met het drijfijs rond Antarctica? Het maximale drijfijsoppervlak rond Antarctica bereikte onlangs nog net geen recordomvang:

nsidc antarctic sea ice 10 2013

Bron:  NSIDC

Deze zomer lag het oppervlak zelfs net boven de ±2 standaarddeviatie van de gemiddelde ijsoppervlakte 1981-2010. Als we naar de langjarige ontwikkeling van het drijfijs rond Antarctica kijken, dan zien we dat de stijgende trend vanaf medio jaren ’80 doorzet.

sea ice anomaly antarctica 10-2013

Bron: University of Illinois

De ontwikkeling is min of meer tegengesteld aan die van het Noordpoolgebied, waar al enkele decennia sprake is van een afname van het ijsoppervlak. Opmerkelijk is dat de ‘recordjaren’ in het Arctisch gebied min of meer samenvallen met de ‘recordjaren’ op Antarctica, met dien verstande dat ze tegengesteld zijn.

sea ice anomaly arctic 10-2013

Bron: University of Illinois

Een en ander betekent dat in het jaar 2013 de oppervlak drijfijs  op aarde op het niveau zit van het gemiddelde 1979-2008. Kijk maar eens naar het rode lijntje onder in de grafiek:

global sea ice anomaly 10 2013

Bron: University of Illinois

Mogen we hieruit de conclusie trekken dat het gedaan is met het ‘dramatisch’ smelten van het drijfijs? Natuurlijk niet, want het klimaat is complex en toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar, ook al heeft het IPCC daar minder moeite mee. Maar interessant is het wel, en ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen van het drijfijs in de komende jaren.