De NAO en de sprong

In het vorige bericht heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de sprong in de temperatuur in ons land en in grote delen van het NH. In ons land gaat eind jaren’80 abrupt ongeveer 1°C omhoog en blijft tot heden op dat hogere niveau. Bron data KNMI Volgens een recente publicatie van Kim et al was die […]

Meer licht op de temperatuursprong van eind jaren ‘80

  Bron data:  KNMI In een recent bericht  heb ik geschreven over de temperatuursprong die in ons land en in geheel West Europa heeft plaatsgevonden aan het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Die temperatuursprong bepaalt maar liefst voor ruim 2/3 de temperatuurstijging van 1,4 °C die de afgelopen eeuw in ons land […]

De temperatuursprong rond 1990

Ee tijd geleden heb ik een aantal berichten geschreven over de merkwaardige temperatuursprong rond 1990, die in de meetreeksen van vrijwel geheel West_Europa te zien is. Die heb ik nu gebundeld en als één item onder het menuutje “Feiten” gezet.  Zie hier. Dit is het begin van het item: Er vindt in De Bilt al vanaf […]

Temperatuursprong

Er vindt in De Bilt al vanaf het begin van de jaren ’90 niet of nauwelijks meer opwarming plaats. Nu is het interessant om te bezien wat er in De Bilt aan het bereiken van dit stationaire plateau in de temperatuurreeks vooraf ging. Voor een goed beeld van het temperatuurverloop is demeetreeks van het KNMI verreweg […]

Nogmaals de temperatuursprong

Op 30 juni j.l. was het laatste bericht over de brightening in De Bilt sinds het midden van de jaren ’80. Dat onderwerp kwam als vanzelf naar boven drijven toen ik me kort daarvoor verbaasde over de plotselinge temperatuurstijging eind jaren ’80 in De Bilt van wel 1 °C. Het bleek dat die ‘uptick’ in […]

De temperatuursprong 1988-1991

Voordat ik me überhaupt ga wagen aan de vraag wat de oorzaak geweest is van die enorme temperatuurstijging in Europa tussen 1988 en 1991 (zie vorige bericht) ben ik benieuwd of de temperatuurstijging seizoensgebonden is of dat deze ‘verborgen’  zit in een kleine maandelijkse stijging door het gehele jaar heen. Om dat te zien heb […]

Aantal mistdagen in De Bilt

Ik lees altijd graag de column van Ionica Smeets in de Volkskrant. Het is een van de twee ‘wiskundemeisjes’, veel lezers kennen die nog wel denk ik. De andere is Jeanine Daems, oud-leerlinge van de middelbare school waar ik lesgaf. Ik herinner me nog dat Jeanine op het gebied van wiskunde buitengewoon begaafd was. Ionica […]

Ukkel versus De Bilt

De meetgegevens van hoofdstation Ukkel van het Belgische KMI zijn altijd met een waas van onzekerheid omgeven. Veel meetgegevens van het Nederlandse KNMI zijn vrij verkrijgbaar via de website van het KNMI, en wat er niet op staat kan vaak verkregen worden door een emailtje te sturen. Bij de Belgische evenknie gaat dat moeilijker. Veel […]

Het bijzondere jaar 1947

Het krantenartikeltje in het vorige bericht over de extreem hoge temperatuur in Maastricht op 16 januari 1947 ( 17,2 °C) heeft nogal wat reacties opgeroepen. Ook de bijstelling van die temperatuur 70 jaar na dato tot 16,5 °C was voor velen een verrassing.  Daarom neem ik 1947 nog even onder de loep. Bronnen: Meteolink en […]