De temperatuursprong 1988-1991

Voordat ik me überhaupt ga wagen aan de vraag wat de oorzaak geweest is van die enorme temperatuurstijging in Europa tussen 1988 en 1991 (zie vorige bericht) ben ik benieuwd of de temperatuurstijging seizoensgebonden is of dat deze ‘verborgen’  zit in een kleine maandelijkse stijging door het gehele jaar heen.

Om dat te zien heb ik weer gebruik gemaakt van de onvolprezen databank van het KNMI, de Climate Explorer. Om het werk beperkt te houden heb ik me alleen op Nederland gericht, met een datareeks die een groter gebied dekt dan alleen meetstation De Bilt.  Het betreft de datareeks van de Central Netherlands Temperature, CNT. CNT is een datareeks die de maandelijkse gemiddelde temperaturen weergeeft vanaf 1906 tot heden. De data zijn het ongewogen gemiddelde van dagwaarden van 6 stations, te weten De Bilt, Winterswijk, Gilze-Rijen, Volkel, Eindhoven en Deelen.  De laatste twee zijn er respectievelijk in 1951 en 1958 bijgekomen.

sprong                                                                   Bron: Jan Ruis

Om te kunnen zien of de temperatuursprong seizoensgebonden is heb ik van de 12 afzonderlijke maanden in de CNT reeks een grafiek gemaakt, die u hieronder ziet. Voor de duidelijkheid heb ik het begin van de ‘sprong’ , begin 1988, gemarkeerd met een verticale lijn.

cnt 1
cnt 2
cnt 3
cnt 4
cnt 5
cnt 6
cnt 7
cnt 8
cnt 9
cnt 10
cnt 11
cnt 12

Bron:  KNMI

Per maand vanaf 1988 is het volgende waarneembaar:

Januari                 sprong
Februari               sprong
Maart                   sprong
April                     stijgend
Mei                      kleine sprong
Juni                      stijgend
Juli                       vlak, 2 uitschieters naar boven in 1994 en 2006
Augustus             vlak
September          vlak, 2 uitschieters naar boven in 1999 en 2006
Oktober               vlak
November           stijgend
December           dalend, 2 uitschieters naar beneden in 1995 en 2010

Er is dus geen sprake van een sprong in  de temperatuur in alle maanden: de sprong doet zich met name voor in de eerste 3 maanden van het jaar. Die temperatuursprong in januari, februari en maart (en in mindere mate ook mei) tussen 1988 en 1991 bepaalt dus de sprong die we zien als we niet de maanden afzonderlijk bekijken maar de gehele CNT reeks vanaf 1906:

cnt all

Bron:  KNMI

We hadden de stijging van het atmosferische CO2 al uitgesloten als oorzaak van de sprong.  Dat het CO2-gehalte onmogelijk de sprong kan verklaren is alleen maar duidelijker geworden nu we zien dat de sprong seizoensgebonden is. Maar wat is dan de oorzaak? Ik ben geneigd om te denken in de richting van een verandering in luchtsoorten die ons land/Europa binnenkomen als gevolg van een gewijzigd luchtdrukpatroon boven Europa. Een volgende keer meer hierover. Heeft u een onderbouwde suggestie, mail het me.