Factcheck  : zeespiegelstijging

Bron:  NRC

Veel mainstream media zijn in de ban van fake nieuws.  Dat moet bestreden worden.  Bovenstaande figuur is de inleiding van een artikel over nepnieuws in het NRC. Uiteraard is het altijd een ander die het nodig maakt om goed op je hoede te zijn als krant. Maar dat ze het zelf ook vaak niet zo nauw nemen met de waarheid is helaas geen uitzondering. Ik heb daar laatst nog een sterk staaltje van beschreven, zie hier en hier.

Zo ook afgelopen week met het uitkomen van het klimaatrapport van de EEA, het Europees Milieuagentschap. Ik heb daar al wat over geschreven. Het NRC ook, en die krant voegde een fraaie kaart toe:

Bron: NRC

Ik had al snel gezien dat de teksten in de kaart vooral betrekking hebben op wat modellen denken dat er mogelijk gaat gebeuren en niet de realiteit dekken. Daarom zal ik trachten zo nu en dan een statement uit de kaart op zijn waarheidsgehalte checken.

Vandaag : zeespiegelstijging.  Dat is een leuke, want de zeespiegel stijgt al ruim 12.000 jaar.  Dat heeft te maken met de overgang van een koud glaciaal naar een warmer interglaciaal. Warmte doet ijs smelten en zeewater uitzetten.

Bron data :  Alley et al

Waarom staat ‘zeespiegelstijging’ er dan bij? Als ik vals wil zijn stel ik dat de maker van de figuur de lezers het idee wil geven dat zeespiegelstijging iets nieuws is,  dus niet natuurlijk, door de mens geïnitieerd. Minder vals:  omdat modellen aangeven dat de zeespiegel harder moet gaan stijgen als het warmer wordt. Extra zeespiegelstijging dus, laten we daar maar van uit gaan. Daar heb ik al vaker wat over geschreven. Omdat de recente opwarming na 1950 volgens het IPCC vrijwel zeker het gevolg is van CO2-uitstoot door de mens moet dat zichtbaar zijn in de meetreeksen. Het jaar 1950 is niet zomaar gekozen: de uitstoot van CO2 begint dan pas goed op gang te komen:

Bron: CDIAC

Dus is het aannemelijk dat er op enig moment vanaf 1900 een versnelling zichtbaar is in langjarige meetreeksen van de zeespiegel. Maar die heb ik niet kunnen vinden, kijk bijvoorbeeld maar eens hier.

Ik maak het mezelf vandaag gemakkelijk en kijk naar 2 meetreeksen, die van Den Helder en die van Harlingen.  Het zijn beide langjarige meetreeksen:

Bron data: PSMSL

Geen enkele versnelling te zien in beide reeksen!

Tot slot nog een opmerkelijk feit. In 2013 liet professor Pier Vellinga in een tv-programma van de NCRV zien hoeveel de zeespiegel in de Waddenzee sinds de sluiting van de Afsluitdijk in 1932 was gestegen:

Ik schat de afstand tussen zijn handen op 60 cm. Hieronder staat de zeespiegelstijging volgens de professor en volgens de metingen door Rijkswaterstaat. Wat is fake?