Factcheck:  Vaker zware neerslag

Over zware neerslag schreef ik al eens in 2015, zie hier. Op het kaartje van het NRC over de gevolgen van klimaatverandering in Europa (zie vorige bericht) staat voor de Atlantische regio aangeven:  “Vaker zware neerslag”. Nu heb ik de neiging om dat te beamen, na de enorme hagelbuien in juni 2016.  Die buien vielen in mijn woonomgeving, en mijn auto heeft sindsdien allemaal charmante deukjes. Maar dat is natuurlijk exemplarische bewijsvoering. Daarom eens kijken of we al een opvallende verhoging van de zware neerslag kunnen constateren.

Via de ClimateExplorer van het KNMI heb ik de beschikking over de dagelijkse neerslagcijfers van De Bilt vanaf 1906 t/m oktober 2016.  Dat zijn de cijfers die door het KNMI zijn gemeten en beschkbaar zijn in de database van ECA&D, de European Climate Assessment & Dataset.

Hieronder de drukke staafgrafiek van de etmaalgemiddelde neerslag in De Bilt:

Bron data:  ClimateExplorer

 

Ik let natuurlijk vooral op de uitschieters, want zware buien leveren een hoog etmaalgemiddelde op. Ik zie in recente jaren wel uitschieters, maar die zie ik ook in de periode 1930-1966. Met Excel filter ik alle etmalen eruit met een neerslag van > 40 mm:

Bron data:  ClimateExplorer

Ook hier natuurlijk hetzelfde beeld als in de vorige grafiek.

Bij de buren is het niet veel anders. Het KMI in België  gaf een brochure uit, “Oog voor het Klimaat 2015” . Daarin komt de volgende grafiek voor:

Bron: KMI

Dit is een nog betere weergave dan die van de KNMI ClimateExplorer, namelijk de maximale neerslag in 1 uur gevallen, in Ukkel.  De reeks is ook langer dan van het KNMI. Ziet u een toename vanwege de ‘klimaatverandering’ ?  Het KMI schrijft zelf:

“De figuren laten zien dat wat de uurlijkse en dagelijkse neerslag betreft er, naast natuurlijke variaties, geen merkbare trend in de jaarlijkse maxima binnen deze periode waar te nemen valt. Deze natuurlijke fluctuaties werden door analyse van de zelfde reeks gegevens ook al vastgesteld in de studie van Ntegeka and Willems (2008).

Zelfs als we sinds het begin van de 21ste eeuw een lichte tendens tot verhoging van deze twee jaarlijkse hoeveelheden vaststellen, is de periode te kort opdat deze tendens statistisch opmerkelijk zou zijn. Ook hier kunnen we besluiten dat de hierboven beschreven resultaten het gevoel dat onweersbuien, die één of meerdere uren kunnen duren , recentelijk intenser en overvloediger geworden zijn, niet bevestigen. Echter, de evolutie van de gegevens in de komende jaren, zal er ons misschien toe leiden om deze visie te herzien.”

In dat laatste zinnetje ontkomt ook het KMI er blijkbaar niet aan om ons te waarschuwen voor de toekomst 😉 . Maar vooralsnog niets te meten. Fact gecheckt.