Kroonenberg tegen de rest

Zaterdag 4 februari j.l. drukte de Volkskrant een interview af met prof. Salomon Kroonenberg, em. hoogleraar geologie aan de TU Delft. Het gaat over de zeespiegelstijging. Kroonenberg heeft een nieuw boek gepubliceerd, Spiegelzee genaamd.  De kop van het artikel vat samen wat Salomon van de huidige zeespiegelstijging vindt. Het interview is hier te vinden.

Bron:  Volkskrant

De interviewer vraagt in het tweede deel van het gesprek nogal fel door wanneer Kroonenberg dingen zegt die niet helemaal stroken met wat ‘de werkelijkheid’ gevonden wordt. Vooral de wat zure reacties na afloop van sommige wetenschappers aan Nederlandse universiteiten valt op.

Ik kan me helemaal vinden in het verhaal van Kroonenberg, hij analyseert en weegt ongeveer op dezelfde wijze als ik dat doe. Maar vanwaar het verschil in visie met de gevestigde wetenschappers? Dat is denk ik in de eerste plaats een verschil in leeftijd. Oudere mensen laten zich niet zo snel meer leiden door de waan van de dag. Bovendien is Kroonenberg geoloog. Geologen denken in totaal andere tijdseenheden dan klimatologen. Het Eemien is voor geologen op de geologische tijdschaal gisteren. Dat beïnvloedt je kijk op  processen zoals klimaatverandering. Klimatologen zoomen als het ware in: de (lichte) opwarming van de afgelopen eeuw pompt adrenaline door de aderen.

Bron:  University od East Angia

Geologen zoomen uit: we zitten aan het eind van het interglaciaal dat Holoceen heet, en over niet al te lange tijd duiken we weer een glaciaal in en worden grote delen van de planeet onbewoonbaar.

Bron:  Nature

Een tweede factor is het feit dat jongere klimatologen zich vaak bezig houden met wiskundige modellen die het klimaat nabootsen. Oudere wetenschappers zijn daar minder goed in thuis maar kijken vaak met een wat generalistischer blik naar klimaatverandering en zoeken vaker naar fysische verklaringen voor verschijnselen en processen. Ik heb op deze plaats al vaker geschreven over de miskleunen van die klimaatmodellen. Nog steeds schatten alle modellen de opwarming van de afgelopen decennia veel hoger in dan de gemeten waarden. Zie hieronder. En vrijwel alle rampscenario’s die te maken hebben met klimaatverandering (verdroging, vernatting, meer stormen, minder ijs, hogere temperaturen et cetera) zijn uitkomsten van runs van die klimaatmodellen. Te vaak worden die voorspellingen in de media als ‘werkelijkheid’  gepresenteerd. Een nietsvermoedende lezer of kijker neemt na vele berichten aan dat het de werkelijkheid betreft en niet een (vaak slechte) voorspelling.

Bron: REMSS

Een ander verschil is de maatschappelijke positie van Kroonenberg versus de zittende wetenschappers. Het is geen toeval dat wetenschappers (maar ook andere professionals) na hun pensionering opvallende standpunten innemen. Dat heeft wat te maken met de onafhankelijke positie die zij dan innemen: wel de status van wetenschapper, niet de mores van de academische wereld. Die academische wereld is heel gevoelig voor maatschappelijk controversiële onderwerpen zoals klimaatverandering. Men laat zijn oor dan maar al te makkelijk hangen naar de politiek correcte positie, die bovendien de grootste kans biedt op onderzoeksgelden. Het is helaas niet anders. Dat prof. Judith Curry (hoogleraar klimatologie aan het Georgia IT)  onlangs ontslag genomen heeft aan haar universiteit heeft alles te maken met de moeilijke positie die je als wetenschapper hebt als je je kritisch opstelt binnen de klimaatgemeenschap en niet alles voor zoete koek slikt. Lees het bericht over Curry hier.

VK-commentator Martin Sommer schreef op 21 januari j.l. over het falen van Academia. Hij schrijft: “Zo is wetenschappelijke vooruitgang verschoven van de strijd om de waarheid naar de verspreiding van het juiste idee.”  Zijn voorbeelden komen uit de sociologie, demografie en politicologie. Maar het geldt mijns inziens evenzeer voor de oorspronkelijk exacte klimatologie, die vanwege het thema klimaatverandering ingekapseld is in het correcte politiek-maatschappelijk web dat echte academische bewegingsvrijheid beperkt.

Kroonenberg:  ‘Die alarmverhalen, daar moet je áchter kijken.’  Ja, meer dan ooit!