Maastricht: ‘It’s the sun, stupid!’

Onderstaande grafiek toont de gemiddelde hoeveelheid zonlicht die elk jaar tussen 1965 en 2018 gemeten werd op station Maastricht. Dat weerstation heet weliswaar nog steeds Maastricht maar is al sinds 1950 gelegen op vliegveld Beek. Het KNMI geeft de cijfers in J/cm2 per etmaal.  Dat is de hoeveelheid energie die gemiddeld per etmaal op 1 […]

De wind in Nederland: inleiding

Vanaf 1904 wordt dagelijks de vectorgemiddelde windrichting genoteerd in De Bilt. Dat gebeurt in graden (360 =N, 45=NE, 90=E, 135=SE, 180=S, 225=SW, 270=W, 315=NW). Die gemiddelde windrichting per etmaal kun je downloaden op een van de pagina’s van het KNMI en ziet er dan zo uit: Bron: KNMI Door de verdeling te hanteren zoals hierboven […]

Die warme aprilmaand deel 2

Ruim een week geleden schreef ik over het artikel van Van Delden in de jongste uitgave van het tijdschrift Meteorologica. Ik liet zien dat zijn berekening van de  toename van de apriltemperaturen van 1901-2019 met 3,5 °C onjuist is. Die was gebaseerd op de polynomiale trendlijn in plaats van de lineaire.  Bovendien was de afgebeelde […]

Nederland en de zon

Afbeelding van giografiche via Pixabay Een paar keer al schreef ik een bericht over de toename van de hoeveelheid zonlicht die vanaf 1985 gemeten wordt in ons land. In die periode is de hoeveelheid inkomende zonnestraling in De Bilt met maar liefst 10% toegenomen. Oorzaak daarvan is het schoner worden van de lucht, een proces […]

De temperatuurstijging in Nederland deel 2

Bron: KNMI Onlangs heb ik hier een bericht gepubliceerd over de mogelijke oorzaken van de temperatuurstijging in ons land. Nederland is sinds 1901 zo’n 1,7 °C warmer geworden. Het KNMI gaat uit van 1,8 °C, maar dat komt omdat zij tussen 1901 en 1951 gehomogeniseerde cijfers van De Bilt gebruiken. Ik doe dat niet, ik […]

De temperatuurstijging in Nederland deel 1

  Bron:  KNMI In het KNMI-rapport “KNMI’14 Klimaatscenario’s voor Nederland” staat bovenstaande grafiek. Het onderschrift luidt: “Waargenomen jaargemiddelde temperatuur in De Bilt. Horizontale lijnen: gemiddelden over 30 jaar.”  De grafiek toont dat De Bilt sinds 1901 is opgewarmd. Die opwarming wordt als volgt beschreven: “Nederland is eveneens opgewarmd. Tussen 1901 en 2013 nam de gemiddelde […]

Waarom de KNMI-scenario’s niet zullen uitkomen

De recente veranderingen van het Nederlandse klimaat zijn goed te ‘verklaren’ zonder grote invloed van broeikasgassen. Meer zon en een veranderde luchtcirculatie hebben vermoedelijk een aanzienlijk effect gehad op zowel de temperatuur als neerslag in Nederland. Dat is een van de hoofdconclusies van het rapport ‘Waarom de KNMI-scenario’s niet zullen uitkomen’. Het rapport is geschreven […]

De ontwikkeling van de temperatuur in De Bilt sinds 1901

  Bron data :  KNMI Hierboven ziet u het verloop van de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt. De gemiddelde jaartemperatuur is afgeleid van de gehomogeniseerde maandtemperaturen van het KNMI. De cijfers zijn bijgewerkt t/m 2017. Omdat 2017 nog niet helemaal voorbij is ontbreekt de het getal van december 2017. Om toch een jaargemiddelde voor 2017 […]

Meer zonlicht in De Bilt

Bron: Van Beelen en Van Delden In de loop van de vorige eeuw is als gevolg van emissies van aerosolen de inkomende zonnestraling afgenomen.  Dat proces heet dimming.  Brightening ontstaat als die emissies daarna afnemen vanwege bijvoorbeeld milieuhygiënische maatregelen. Die afname van aerosolen is in ons land sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw […]

Temperatuursprong

Er vindt in De Bilt al vanaf het begin van de jaren ’90 niet of nauwelijks meer opwarming plaats. Nu is het interessant om te bezien wat er in De Bilt aan het bereiken van dit stationaire plateau in de temperatuurreeks vooraf ging. Voor een goed beeld van het temperatuurverloop is demeetreeks van het KNMI verreweg […]