Categoriearchief: climategate

Wetenschappers onder druk gezet

curry

Judith Curry is professor aan de School of Earth and Atmospheric Sciences van het Georgia Institute of Technology  in de USA.  Ze staat bekend als een kritische wetenschapper die wars is van opgelegde conventies over klimaatverandering. Haar blog van   12 oktober j.l. gaat over “Conflicts of interest in climate science”. Daar kwam ik deze email tegen die Curry kreeg van een klimaatwetenschapper die bij NASA werkt:

“About 7 years ago, I was at a small meeting of NASA-affiliated scientists and was told by our top manager that he was told by his NASA boss that we should not try to publish papers  contrary to the current global warming claims, because he (the NASA boss) would then have a headache countering the “undesirable” publicity.  I inferred from this that the real problem was the large amount of funds NASA obtains from claims of dire climate change, and that suggestions to the contrary threatened those.
Lees verder

Michael doet het weer

hockeystick

Bron: IPCC

Michael in de titel van dit bericht is Michael Mann van Penn State University. En wat hij wéér deed leest u hierna. Michael Mann is misschien wel de bekendste klimatoloog op aarde. Dat komt omdat hij de ‘uitvinder’ is van de zogenaamde hockeystickgrafiek. Dat is de grafiek (zie hierboven) die de wereld angst inboezemde en vele jaren lang de discussie over de AGW  (de door de mens veroorzaakte opwarming) in zijn greep hield. Lees verder

Climategate

Overzichtsposter van 30 jaar Climategate

nova

Mohib Ebrahim  heeft een prachtige poster gemaakt  van 30 jaar Climategate.  Zo lang zijn er al malversaties op het gebied van klimaat. De poster is in PDF-formaat, dus oneindig inzoomen zonder scherpteverlies is mogelijk. Afdrukken gaat ook, de poster is op het formaat van 2x A0 leesbaar, groter is nog mooier.

U kunt de PDF  hier  downloaden.


Hier een interview met de kritische paleoklimatoloog Dr. Tim Ball 


 

MetOffice geeft data temperatuurreeksen vrij

de bilt

Het MetOffice in Groot Brittannie heeft afgelopen weekeinde een aantal HadCRUT3 temperatuurreeksen vrijgegeven  (zie hier).  Het is een eerste stap die gezet is in de het kader van    FOI-act,  Freedom Of Information Act. De FOI is de Britse tegenhanger van de Nederlandse Wet Openbaarheid Bestuur. Daarmee kunnen overheden gedwongen worden gegevens openbaar te maken.  In het Climategate-schandaal was het achterhouden van deze data een van de zaken die grote onrust hebben veroorzaakt.

In een email uit januari  2005 schreef Jones op een verzoek om achterliggende data door Warwick Hughes uit Australie: “Subject: Re: WMO non respondo … Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it. … Cheers Phil

In februari 2005 stuurt Jones een email naar onder andere  Michael Mann (hockystick-Mick): “ PS I’m getting hassled by a couple of people to release the CRU station temperature data. Don’t any of you three tell anybody that the UK has a Freedom of Information Act !

Op 24 november  j.l. , na het uitlekken van de compromitterende emails, publiceerde de University of East Anglia enkele statements naar aanleiding van het uitlekken van de emails. Phil Jones, de toen nog niet teruggetreden directeur van CRU en professor aan de UEA, verklaarde :
“………..Our global temperature series tallies with those of other, completely independent, groups of scientists working for NASA and the National Climate Data Center in the United States, among others. Even if you were to ignore our findings, theirs show the same results. The facts speak for themselves; there is no need for anyone to manipulate them. We have been bombarded by Freedom of Information requests to release the temperature data that are provided to us by meteorological services around the world via a large network of weather stations. This information is not ours to give without the permission of the meteorological services involved. We have responded to these Freedom of Information requests appropriately and with the knowledge and guidance of the Information Commissioner.

We have stated that we hope to gain permission from each of these services to publish their data in the future and we are in the process of doing so.  My colleagues and I accept that some of the published emails do not read well. I regret any upset or confusion caused as a result. Some were clearly written in the heat of the moment, others use colloquialisms frequently used between close colleagues. We are, and have always been, scrupulous in ensuring that our science publications are robust and honest.”

Of de nu vrijgegeven data zogenaamde raw data zijn of bewerkt is onduidelijk. MetOffice schrijft:    “The data that we are providing is the database used to produce the global temperature series. Some of these data are the original underlying observations and some are observations adjusted to account for non climatic influences, for example changes in observations methods or site location. The database consists of the “value added” product that has been quality controlled and adjusted to account for identified non-climatic influences. It is the station subset of this value-added product that we have released. Adjustments were only applied to a subset of the stations so in many cases the data provided are the underlying data minus any obviously erroneous values removed by quality control. The Met Office do not hold information as to adjustments that were applied and so cannot advise as to which stations are underlying data only and which contain adjustments.”

De data van De Bilt zijn, na een snelle vergelijking,  identiek aan die welke het KNMI zelf verstrekt. Die KNMI data  zijn waarschijnlijk wel bewerkt.

Op onderstaande grafiek, die ik gemaakt heb op basis van de HadCRUT3-data ,  zijn de seizoensgemiddelden weergegeven voor De Bilt  vanaf 1706.  Valt u ook wat op?

de bilt seizoen

 

 

Uitgebreide bespreking van veel emails door John Costella:  hier

 


FOIA en de data van HadCRUT3

Degene die de ruim 61 Mb aan emails en documenten  van de computer van de University of East Anglia heeft gedownload, noemt zich FOIA. FOIA staat voor Freedom of Information Act, de Britse variant van onze Wet Openbaarheid Bestuur die op 1 januari 2005 actief werd. Men hoeft geen psycholoog te zijn om te vermoeden dat de “drive” van deze persoon iets te maken heeft met de FIO Act en het Climate Research Unit van de University of East Anglia.

Nu is het in klimatologenland al een aantal jaren bekend dat er een dispuut is tussen diverse klimaatsceptici en het CRU over het openbaar maken van de achterliggende data van de HadCRUT3 temperatuurreeks. De HadCRUT3 temperatuurreeks is een van de belangrijkste temperatuurreeksen in de klimatologie, en vormt de basis van menige publicatie.

Op 24 november  j.l. publiceerde de University of East Anglia enkele statements naar aanleiding van het uitlekken van de emails. Phil Jones, directeur van CRU en professor aan de UEA, verklaart :

“………..Our global temperature series tallies with those of other, completely independent, groups of scientists working for NASA and the National Climate Data Center in the United States, among others. Even if you were to ignore our findings, theirs show the same results. The facts speak for themselves; there is no need for anyone to manipulate them.
We have been bombarded by Freedom of Information requests to release the temperature data that are provided to us by meteorological services around the world via a large network of weather stations. This information is not ours to give without the permission of the meteorological services involved. We have responded to these Freedom of Information requests appropriately and with the knowledge and guidance of the Information Commissioner.

We have stated that we hope to gain permission from each of these services to publish their data in the future and we are in the process of doing so.  My colleagues and I accept that some of the published emails do not read well. I regret any upset or confusion caused as a result. Some were clearly written in the heat of the moment, others use colloquialisms frequently used between close colleagues. We are, and have always been, scrupulous in ensuring that our science publications are robust and honest.”

Wel, dat klinkt oprecht, maar de vraag is of deze verklaring in de pas loopt met de werkelijkheid van de afgelopen jaren.  Hier een emailtje uit januari  2005 van Jones op een verzoek om achterliggende data door Warwick Hughes uit Australie:
Subject: Re: WMO non respondo
… Even if WMO agrees, I will still not pass on the data. We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it. …
Cheers Phil

In februari 2005 stuurt Jones een email naar onder andere  Michael Mann (hockystick):
PS I’m getting hassled by a couple of people to release the CRU station temperature data. Don’t any of you three tell anybody that the UK has a Freedom of Information Act ! ”

Enfin, deze emails vallen wellicht onder Jones statement :    “…My colleagues and I accept that some of the published emails do not read well”.  Men zou kunnen tegenwerpen dat  genoemde emails bewust zo geselecteerd zijn dat er een negatief beeld ontstaat over professor Jones en zijn  bereidheid om inzage te verschaffen over de achterliggende data van zijn publicaties.  Of dit zo is moet u zelf maar beoordelen. Ik raad u aan om uw oordeel pas te vellen nadat  u de correspondentie tussen Willis Eschenbach  en CRU heeft gelezen over zijn pogingen om met een beroep op de FOIA achterliggende data te verkrijgen.  Klik hier voor het verhaal van Eschenbach.


Climategate who is who

Op de kritische Amerikaanse site Examiner.com heeft men een video gemaakt met daarin de hoofdrolspelers van Climategate en hun meest opzienbarende opmerkingen in het klimaatschandaal.  Klik   op de link YouTube.

 

Oud-directeur KNMI doet boekje open over het IPCC (en VROM)

komen

 

Een opmerkelijk interview stond op 12 oktober 2010 in Trouw.  Janne Chaudron interviewde oud–directeur van het KNMI Gerbrand Komen. Een kijkje in de keuken van het IPCC , wetenschappers en beleidsmakers.  Hier een stukje uit dit interview:Deze week vergaderen 194 landen in Zuid-Korea over de toekomst van het IPCC. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties ligt onder vuur. Oud-directeur van het KNMI Gerbrand Komen vertelt over zijn ervaring met het IPCC. „Ik heb wel eens ruzie met voorzitter Pachauri gehad.”Oud-onderzoeksdirecteur van het KNMI Gerbrand Komen moet lachen als hij terugdenkt aan een januariochtend in 2007. Hij werd door een hoge ambtenaar van het ministerie van Vrom uit zijn bed gebeld. „Of ik de zeespiegelstijging een beetje wilde aandikken”, zegt Komen lachend. „No way”, zei ik. „Ik ben een wetenschapper, geen beleidsmaker.”

De oud-directeur heeft vaak genoeg meegemaakt dat kritiek op het IPCC in de doofpot werd gestopt. „Ik herinner me een bijeenkomst in Valencia, een aantal jaar geleden. Pachauri weigerde toen te praten over de toekomst van het klimaatpanel, terwijl dat wel op de agenda stond. Een half uur voor de afsluiting, toen iedereen uitgeput was en het punt eindelijk ter sprake kwam, moest Pachauri plotseling weg omdat Ban Ki-Moon (secretaris generaal van de VN, red.) arriveerde, geheel volgens plan overigens, en hij hem wilde verwelkomen.”Het voorbeeld toont de soms gespannen relatie tussen de wetenschap en de politiek. Een beetje manipulatie om iets voor elkaar te krijgen mag belangrijk zijn binnen de politiek, als wetenschapper is Komen daar niet zo van gediend. „Disgusting”, noemt de oud-directeur van het KNMI het. 
De oud-directeur van het KNMI heeft regelmatig aanvaringen gehad met de voorzitter van het VN-klimaatpanel. „De Nederlandse delegatie heeft lang geknokt voor een meer evenwichtige weergave van onzekerheden in de samenvatting die ambtenaren gebruiken bij het uitzetten van beleid. „Ik geef een voorbeeld: wetenschappers gebruiken klimaatmodellen om de opwarming van de aarde te voorspellen. Zeg dat ze vijf modellen gebruiken. Uit vier blijkt dat de opwarming veroorzaakt wordt door menselijk handelen. In het vijfde wordt geen verband gevonden. Dan zegt het IPCC: er is 80 procent kans dat de aarde opwarmt door menselijk handelen. Dit is een voorbeeld ter illustratie, want in werkelijkheid wordt de kans groter geacht.

„Waar het om gaat is dat zo’n kans niet absoluut is, maar afhangt van de keuze en kwaliteit van de modellen. Dit staat allemaal goed omschreven in het hoofdrapport, inclusief het gegeven dat er een kleine kans is dat er geen verband bestaat. Maar Pachauri weigerde, net als Duitsland, een expliciete verwijzing naar onzekerheden in de samenvatting op te nemen. Ook heb ik verschillende keren gemeld dat de rol van de review editors (wetenschappers die toezien op de controle door andere wetenschappers) versterkt moet worden. Pachauri heeft daar nooit op gereageerd.”

Lees het hele interview hier.