Michael doet het weer

hockeystick

Bron: IPCC

Michael in de titel van dit bericht is Michael Mann van Penn State University. En wat hij wéér deed leest u hierna. Michael Mann is misschien wel de bekendste klimatoloog op aarde. Dat komt omdat hij de ‘uitvinder’ is van de zogenaamde hockeystickgrafiek. Dat is de grafiek (zie hierboven) die de wereld angst inboezemde en vele jaren lang de discussie over de AGW  (de door de mens veroorzaakte opwarming) in zijn greep hield. Totdat 2 Canadezen, McIntyre en McKitrick, een wiskundige en een econoom, de berekeningen van Mann, Bradley en Hughes nog eens overdeden. Dat viel vooralsnog niet mee, omdat Mann weigerde de data af te staan.  Een doodzonde in de wetenschap. Nadat ze langs omwegen de data alsnog verkregen hadden die Mann c.s. hadden gebruikt, tekenden ze nogmaals de grafiek, maar nu op de statistisch juiste wijze. Het resultaat ziet u hieronder:

hockeystickvwo

Bron:  VWO examen aardrijkskunde

De hockeystick is een statistisch artefact, concludeerden ze, en Natuurwetenschap & Techniek had in 2005 de wereldprimeur van dit onderzoek. Het wetenschappelijke artikel over deze zaak is gepubliceerd in Geophysical Research Letters in 2005. Lees meer over de hockeystick grafiek in de Engelstalige Wikipedia.

Sindsdien is het nooit meer goed gekomen tussen Mann en beide Canadezen. Steve McIntyre heeft al jaren een veelgelezen klimaatblog en volgt Mann op de voet. Dat dat soms tot verrassende ontdekkingen leidt konden we de afgelopen dagen lezen. Mann was gastspreker op de grote conferentie van AGU afgelopen december in San Francisco. McIntyre was in de zaal en zag tot zijn stomme verbazing dat Mann een grafiek gebruikte die niet deugde. Hieronder is de vage weergave te zien die McIntyre met zijn mobieltje heeft genomen:

mann2

Gereconstrueerd ziet het er als volgt uit:

m4

Mann toont in de grafiek het verloop van de voorspelling (‘scenario B’) door de klimatoloog Hansen (GISS-NASA) en het werkelijke verloop (data GISS-NASA) van de temperatuur. De laatste lijn correleert opvallend goed met de voorspellingen door Hansen uit 1988. Waarom zeg ik opvallend? Omdat de afgelopen tijd al vaker dergelijke vergelijkingen gedaan zijn, en telkens bleek dat de werkelijke temperatuur veel lager uitvalt dan de voorspellingen.  Zie bijvoorbeeld de lezing van Masson en het bericht van 16-12-2012 in het archief van 2012.

Onderstaande grafiek afkomstig van de uitgelekte tekst van het 5e IPCC rapport dat waarschijnlijk dit jaar het licht zal zien. Duidelijk is de afwijking van de gemeten temperatuur waar te nemen in vergelijking met de door het IPCC gehanteerde modellen en de daarop gebaseerde voorspelde temperatuurgang in de diverse IPCC-rapporten.

ar51

Bron: IPCC

Hoe kan het dat in de grafiek van Mann dit niet zichtbaar is? Het antwoord is al snel duidelijk: Mann gebruikt de verkeerde datareeks, en laat die ook nog eens eindigen in 2005.  Wat dat laatste betreft, de lezing was in december 2012, en de data waren toen in elk geval beschikbaar t/m oktober 2012. Mann heeft dus willens en wetens gekozen voor een onvolledige datareeks door de meeste recente 7 jaren te negeren.

En wat het eerste betreft: de gebruikte datareeks is onjuist want hij gebruikte de GISS reeks van de temperatuur op het land in plaats van die van land + oceaan. Scenario B van Hansen betrof de voorspelde temperatuur op de totale aarde, en niet alleen het land. Wat moet men nu denken van een wetenschapper die zijn publiek op een dergelijke wijze benadert? Ray Pierrehumbert, net als Mann een klimatoloog en net als Mann verbonden aan de alarmistische blog realclimate.org schreef naar aanleiding van een vergelijkbaar geval in een publicatie in 2007:

there is no legitimate reason for truncating the temperature record at 1992 as they did. There is, however, a very good illegitimate reason, in that truncating the curve in this way helps to conceal the strength of the trend from the reader, and shortens the period in which the most glaring mismatch … occurs.

En dat is wat Mann hier doet: hij misleidt zijn toehoorders. Nu is die foto van McIntyre behoorlijk vaag, dus men kan zich afvragen of de reconstructie van de grafiek juist verlopen is. Hierin schoten 2 lezers van Climateaudit te hulp: zoals wel vaker gebeurt bij bekende mensen die vaak lezingen houden gebruikt Mann een standaard slideshow bij zijn verhaal. En dat verhaal met dezelfde plaatjes als op de AGU-conferentie gebruikte hij dus onder andere ook bij een lezing op de Rutgers University  op 5 september 2012, en in 2011 voor TEDx.

Zoals u ziet als u beide links volgt zijn de slideshows die Mann gebruikte in 2011 en bijna een jaar later in 2012 vrijwel identiek. Gemakzucht? Hieronder de grafiek waar McIntyre het over heeft, nu zonder mobieltje gewoon gekopieerd uit de slideshow van de lezing aan Rutgers University:

mann4Bron:  Michael Mann

Zoals u ziet heeft McIntyre een prima reconstructie gemaakt van de wazige foto. Maar het zal toch niet zo zijn dat de grafiek al vanaf 2005 door hem gebruikt wordt in lezingen, en dat uitsluitend gemakzucht er voor zorgde dat de datareeks niet up-to-date is? Dat lijkt me sterk. Bovendien blijft staan dat hij de verkeerde reeks heeft gebruikt bij zijn vergelijking, een reeks die in het voordeel uitvalt van de boodschap die hij door wil geven. McIntyre is van mening dat het oordeel van Pierrehumbert in 2007 over die vergelijkbare grafiek ook geldt voor die van Mann, namelijk “ugly” en “illegitimate”. Kortweg bedrog dus.

Wie de moeite heeft genomen om de hele lezing van Mann voor TEDx te zien kan zich waarschijnlijk niet aan de indruk onttrekken dat het gepresenteerde –afgezien van de bewuste grafiek-  nogal overtrokken en eenzijdig overkomt. Mijn leerlingen trappen in elk geval niet meer in plaatjes van ijsberen op ijsschotsen (=bad world) en van windmolens en zonnepanelen (=good world) , dat is propaganda en stemmingmakerij. Maar helaas zijn nog velen ziende blind.