Merkwaardig CO2-nieuws

Bovenstaand bericht was op 30 oktober 2017 te zien op Teletekst. Daar zitten een paar rare zinnen in. Zoals: “De CO2 nam met 50% toe vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar.” Dat is inderdaad een extreme toename, het gaat hier over het jaar 2016. Het gemiddelde CO2-gehalte van de atmosfeer in de 10 jaar voorafgaande aan 2016 schat ik op 380 ppm. Dus 2016 zou daar 50% boven zitten, dat is dus 570 ppm. Onzin natuurlijk, kijk maar:
Bron: NOAA

Het bericht is afkomstig van het meteorologisch bureau van de VN, het WMO dus. Nu weet ik niet of het Teletekstbericht de exacte vertaling is van het persbericht van het WMO, maar het is een onjuist bericht. Wellicht wordt de groeisnelheid in 2016 bedoeld? Die was het afgelopen jaar ongeveer 3 ppm, en de jaren ervoor ongeveer 2 ppm. Dus dat zou kunnen. Maar het blijft dan toch een wat vreemd bericht, omdat de ‘growth rate’ in 2015 iets hoger was dan in 2016:
Bron: NOAA

Als belangrijkste oorzaken noemt het bericht de industrie en El Niño. Ik neem aan dat men de uitschieter van 2016 bedoelt (en van 2015). Die uitschieter met 1 ppm kan denk ik grotendeels op het conto van El Niño geschreven worden.

Het bericht vervolgt: “Als de opwarming in dit tempo doorgaat, worden de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald.” Dat is ook een rare zin, want van opwarming is in het bericht geen sprake, er wordt wat (onduidelijks) beweerd over CO2 in de atmosfeer. Bedoeld is wellicht de groeiratio van 3 ppm van het CO2 in 2016? Die zal waarschijnlijk de komende jaren wat lager uitvallen nu de super El Niño van 2016/2017 uitgewoed is. En dan nog, er is geen wetenschapper die wat zinnigs kan zeggen over de toename van CO2 en de gemiddelde temperatuur op aarde. Over de klimaatgevoeligheid woeden nog steeds hevige discussies.

Op 13 november 2017 stond er alweer een CO2-bericht op Teletekst:

In dit geval gaat het over de uitstoot, dus emissie, van CO2. Dat is dus wat anders dan het eerste bericht, waar het gaat om de hoeveelheid CO2 in de lucht. Het bericht is afkomstig van het Global Carbon Project. Ik kan niet controleren waarop die verwachting (want het gaat over de emissies van 2017) is gebaseerd. Dat lijkt me een duivels project, die schatting hoeveel CO2 er jaarlijks de lucht in gaat. Waarschijnlijk goeddeels gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen. Het kan niet anders dan de uitkomst van een model zijn, want te meten valt er niet veel.

Interessant is dat gesteld wordt dat de toename van CO2 in de atmosfeer in 2014 t/m 2016 vooral het gevolg is van uitstoot van CO2 uit de oceanen, de uitstoot van CO2 door menselijke activiteiten bleef in die periode blijkbaar gelijk. Dat kan gemiddeld wel zo zijn geweest, maar er zijn toch grote verschillen tussen de landen. Hieronder de jaarlijkse emissies van de 10 landen met de hoogste CO2-emissie:
Bron: GCP

Kijk eens rustig naar de lijnen. De afgelopen paar decennia is er bij 7 van de 10 koplopers een soort van stabilisatie van de uitstoot waarneembaar. De USA deed er wat langer over, maar ook daar is er de afgelopen jaren sprake van een afname van de uitstoot. De nummers 1 en 3 van deze top-10, China en India, groeien lustig door. Vooral de emissies van China reiken ongekend hoog momenteel.

Interessant is dat China en India bij de onderhandelingen in Parijs als ‘opkomende economieën’ zijn gekwalificeerd en dus voorlopig niets hoeven te doen aan hun CO2-uitstoot. Ze hebben wel het verdrag ondertekend en geratificeerd, maar dat is dus pro forma. Overigens heeft maar een kleine minderheid van alle landen zich geconformeerd aan het verminderen van de CO2-uitstoot, de overgrote meerderheid van landen is opkomende economie en heeft dus geen inspanningsverplichting maar vertoont wel veelal stijgende CO2-emissies. Aan deze grafiek van de top-10 alleen is al te zien waarom je er van uit kunt gaan dat de uitkomst van ‘Parijs’ weinig zoden aan de dijk zal zetten.