Eerste cruise door Noordelijke IJszee ?

Ik zag het item woensdagavond 31 augustus 2016 al op tv langskomen en wist meteen dat het de dag erna klakkeloos zou worden overgenomen door andere media.  Bijvoorbeeld door mijn krant, de Volkskrant. Het bericht is van wetenschapsjournalist René Didde. De kop van het bericht ziet er zo uit:

cruise

Bron: Volkskrant

Nu heb ik jaren geleden al eens iets geschreven over de bevaarbaarheid van die zogenaamde  Noordwest Passage in Canada en ik herinnerde me dat er een hele lijst van schepen is die de afgelopen decennia de Noordwest Passage bevaren hebben:

1906:  Roald Amundsen
1940:  Henry Larsen
1944:  Henry Larsen
1957:  United States Coast Guard cutter Storis
1969:  SS Manhattan
1977:  Willy de Roos
1984:  MS Explorer
2000:  Patrol boat Nadon
2001:  Jarlath Cunnane
2003:  Richard and Andrew Wood
2007:  Sébastien Roubinet
2009:  9 kleine schepen en 2 cruiseschepen varen door de Noordwest passage
2010:  Bear Grylls  en team in een opblaasboot
2012:  Diverse schepen, waaronder het cruiseschip ‘The World’ (National Geographic maakte er destijds een fotoreportage over)

The World

Cruiseschip “The World”  dat in 2012 door de Northwest Passage voer

2013:  Bulk Carrier Nordic Orion door de Northwest Passage

Nordic Orion

Bulk carrier Nordic Orion door de Passage

En dan nu in 2016 het Cruiseschip Crystal Serenity. Niet het eerste cruiseschip dus dat gebruikt maakt van het wijkende drijfijs, zoals de krantenkop kopt, maar de vierde!

En wat te zeggen van de subkop van het artikel:  “Smeltende ijskappen openen deur naar Arctisch massatoerisme”. Er zijn twee ijskappen op aarde, die van Groenland en Antarctica. Dat is landijs, een kilometers dik pakket ijs dat op het land ligt. Beide hebben natuurlijk niets te maken met de bevaarbaarheid van de Northwest Passage, daar gaat het om drijfijs dat ’s winters aangroeit en ’s zomers deels smelt. Wetenschapsjournalist René Didde is wellicht niet verantwoordelijk voor de kop boven het artikel, maar slordig is het wel.

Zoals bekend neemt het oppervlak aan drijfijs op de noordpool de afgelopen decennia gestaag af.  Daar is op deze site al meermaals over geschreven, zoals recentelijk  hier. We meten de oppervlakten drijfijs op aarde  via satellieten vanaf eind 1978. Op de beelden hieronder is de ligging van het drijfijs op de noordpool en rond  Antarctica te zien zoals die waren op 2 september 2016.  Beide figuren vervangen de vorige die foutief gedateerd waren! (dank Enrico!)

ar

ant

Bron: NSIDC

In onderstaande grafiek is voor het noord- en zuidpoolgebied het oppervlak drijfijs per maand weergegeven vanaf januari 1979 tot juni 2016. Tevens zijn er trendlijnen weergegeven. Het totale oppervlak drijfijs op de noordpool is in de loop van de meetperiode afgenomen, die van de zuidpool is toegenomen.

sea ice arctic antarctic 79 june 2016

Bron data: NSIDC

De totale oppervlakte drijfijs op aarde is sinds de meetperiode afgenomen met 1,125 miljoen km2, dat is een afname van 4,6%:

sea ice total 79 june 2016

Bron data: NSIDC

Terug naar het krantenbericht. In te tekst staat:

tekstje

Bron:  Volkskrant

De eerste bewering, namelijk dat door klimaatverandering het noordpoolijs steeds meer afneemt is in de loop van de jaren door diverse publicaties onderuit gehaald.  Weliswaar speelt de temperatuurverhoging van de afgelopen decennia een rol, maar wel een ondergeschikte. Volgens de regressie-analyse van Jan Ruis zoals die op deze site te lezen is,  is het aandeel van de AMO (Atlantische Multidecadale Oscillatie) op afname van het Arctische drijfijs ongeveer 80%. Dat betekent dat de opwarming van het onderste deel van de atmosfeer van de afgelopen decennia een ondergeschikte rol heeft gespeeld bij de afname van het Arctische drijfijs. De toename van het drijfijs rond Antarctica vanaf 1979 geeft al aan dat het lastig vol te houden is dat de mondiale opwarming van de afgelopen decennia de hoofdschuldige is.

Tot slot brengt volgens het artikel deze zomer een record aan smelt in de boeken.  Dat is hoogst twijfelachtig als we de Arctic Sea Ice Extent t/m 31 augustus in ogenschouw nemen.  Half september is ongeveer  het moment van minimale drijfijsoppervlak op de nooordpool, en de grafiek suggereert dat het record van 2012 niet gehaald gaat worden.

jaxa

Bron: JAXA

Ik heb al eerder geconstateerd dat berichtgeving over klimaatverandering vaak slordig is en heel vaak het resultaat is van klakkeloos een persbericht overnemen. Ik weet niet wat de bron is van het persbericht dat ten grondslag heeft gelegen aan het krantenartikel. Dat doet er ook eigenlijk niet toe, want een journalist is zelf verantwoordelijk voor het bericht dat hij schrijft. Een wetenschapsjournalist heeft hier een extra verantwoordelijkheid vind ik.

Dat de Crystal Serenity niet het eerste cruiseschip is (maar het vierde) dat door de NW Passage voer is bekend en bovendien makkelijk op te zoeken. De makers van het persbericht dat leidde tot het schier oneindig kopiëren van het onzinbericht door andere media zijn of onwetende onnnozelaars, of moeten de onzin met voorbedachte rade de wereld in geholpen hebben. Klimaatalarmisme is een hardnekkige afwijking.