Parijs en de tweegraden doelstelling

Gejuich alom in de main stream media over het bereikte akkoord in Parijs afgelopen weekeinde.  Grote woorden werden gebruikt, zoals ‘de wereld verenigt zich om de wereld te redden’. Of hele enge dingen, zoals :

vk3

Bron:  Volkskrant

Het broeikaseffect wordt hier als iets heel engs voorgesteld dat je moet bestrijden (als dat ueberhaupt al zou kunnen). Stel je eens voor dat er geen broeikaseffect zou zijn op onze planeet! Dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde maar liefst 33 °C  lager zijn dan momenteel en zou de aarde een onleefbare ijsbol zijn. Dat we klimaatverandering moeten bestrijden, daar lijken veel mensen al aan gewend (sic).

En vrijwel elke overstroming of storm of wat dan ook wordt voorgesteld als resultaat van ‘de klimaatverandering’. Koppeling van plaatje en praatje doet wonderen, en herhaling slijt in. Dat is les een van het handboek propaganda, en daar hebben we de afgelopen maanden vele staaltjes van mogen zien en horen.

Wat is het akkoord dat in Parijs gesloten is?

vk4

Bron:  Volkskrant

Vrijblijvender kan het niet zou ik zeggen. Maar hoeveel inspanningen moet de mensheid nu verrichten om de vage (niet-wetenschappelijke) doelstelling van 2 °C te halen, of eigenlijk niet te halen?

In het lange bericht van 30 november 2015 op deze site is een model gepresenteerd dat daar wellicht antwoord op kan geven. Duidelijk was en is dat de huidige door IPCC gehanteerde klimaatmodellen alle te hoge waarden aangeven:  de temperatuurontwikkeling op aarde blijft achter bij de uitkomsten van die modellen. We hebben in het artikel een model gepresenteerd dat is gebaseerd op de volgende natuurlijke klimaatfactoren: zonneactiviteit, vulkanische aërosolen, de oceanische cycli van ENSO en AMO. En uiteraard de toename van het atmosferisch CO2-gehalte, dat voor het ‘gemak’  als volledig antropogeen gesteld was.

tsi2

We hebben intussen het model nog wat bijgesteld, door input van TSI  (total solar irradiance) nog wat te verbeteren (zie hier). Dit is het resultaat:

modellen aangepast

Zoals te zien is zal de totale temperatuurstijging tot 2100 waarschijnlijk beneden de gestelde grens blijven. Op basis van de satellietdata komt de stijging zelfs maar net boven de 1 °C. uit.  Let wel: Deze projecties zijn gebaseerd op voortzetting van de huidige trend in CO2 uitstoot. Natuurlijk is niets zeker, vooral niet wat het klimaat betreft. En ook ons model is maar een model, met al zijn beperkingen.  Daarom is ook gevraagd om er op te ‘schieten’, met ter zake doende argumenten natuurlijk.

Er blijven natuurlijk altijd allerlei zaken die er voor kunnen zorgen dat het temperatuurverloop toch anders gaat zijn dan in de grafiek  weergegeven.  Zo weten we nog weinig af van het gedrag van wolken, en kunnen andere factoren roet in het eten gooien. Wat dat laatste betreft: de zon lijkt de komende decennia op een minimum af te stevenen  (zie hierboven). En de AMO, de oscillatie in de temperatuur van de noordelijke Atlantische Oceaan,  gaat naar de negatieve fase:

amo4

Bron:  Climate4you

Dat betekent dat de temperatuurtrend de komende decennia waarschijnlijk niet zal stijgen en zelfs mogelijk zal dalen. Gatver!

Het antwoord op de vraag hoeveel inspanning de mensheid moet verrichten om de temperatuurstijging tot 2100 onder de 2 °C te houden luidt: waarschijnlijk niets. En zelfs onder de 1,5  °C lijkt zo haalbaar.  Wat ons overigens niet van de dure plicht ontslaat om milieuvervuiling te bestrijden en veel zuiniger te zijn op de natuur. Maar dat is een andere discussie.