Klimaatzaak België

In België heeft een groepje bekende en minder bekende Belgen een rechtszaak aangespannen tegen de staat, vanwege het in gebreke blijven van de staat waar het gaat om maatregelen tegen klimaatverandering. In de dagvaarding staat prominent de volgende uitspraak :

Vandaag is de tijd van twijfel voorbij. Het IPCC heeft ondubbelzinnig de opwarming van ons klimaatsysteem bevestigd, en dit rechtstreeks gelinkt aan menselijke activiteit. Het vertragen en omkeren van de huidige trends van globale opwarming is de definiërende uitdaging van onze tijd.” (Ban Ki Moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, 2007)

ukkel temp

Helaas voor de initiatiefnemers is de twijfel niet voorbij. Het is bovendien een gotspe om te denken dat je als mens opwarming kunt ‘vertragen en omkeren’. Nog afgezien van het feit of dat wel wenselijk is. En over die rechtstreekse link naar menselijke activiteit valt nog wel wat af te dingen, daar hebben intussen al  veel wetenschappers hun vraagtekens bij gezet.

Er is op deze site al zo veel geschreven over de onzekerheden in het klimaatsysteem dat ik dat niet ga herhalen. Ik zou zeggen tegen de initiatiefnemers: lees u in. Ter illustratie heb ik de temperatuurgang in Ukkel vanaf 2000 eens bekeken en er een grafiekje van gemaakt. Van opwarming in Ukkel is de afgelopen 15 jaar geen sprake. Overigens is dat globaal gezien niet anders. De gegevens komen van de Climate Explorer van het KNMI. De grafiek geeft de afwijkingen (anomalie) per maand van  het standaard maandgemiddelde over de periode 2000-2015.

En o ja, behalve 10 brave BB-ers onder de initiatiefnemers is er ook een belanghebbende en aanvoerder van de groep: Serge de Gheldere. Hij is eigenaar van Futureproofed, een consultancy-kantoor dat organisaties adviseert over energie-efficiëntie en het verlagen van de CO2-uitstoot. Goeie boost voor je zaak Serge 😉 !