Opwarming wordt opgeslagen in diepere oceaan

Al 16 jaar geen atmosferische opwarming op aarde? Met deze constatering (die bevestigd wordt door de grote klimatologische instituten) wordt aan de poten gezaagd van het bouwwerk dat AGW heet. AGW is zoals u wellicht weet de afkorting voor Anthropogenic Global Warming, de hypothese dat  toenemende gehalte aan atmosferisch CO2 het gevolg is van menselijke activiteiten en dat die toename voor extra opwarming aan het aardoppervlak zorgt.

Nu hebben instanties en personen die hun brood verdienen met deze hypothese al enkele jaren geleden besloten om ‘opwarming’  te verruilen voor ‘klimaatverandering’, zodat je altijd ‘goed zit’. Maar lastig blijft het wel, dat het al een tijdje niet meer warmer wordt. Maar er is hoop: de opwarming gaat gewoon door, alleen wordt die extra warmte opgeslagen in de oceanen, zodat je hem (even) niet merkt.

ohc1

Dat is althans de mening van een drietal onderzoekers die onlangs hierover gepubliceerd hebben. De bekendste van dit drietal is Kevin Trenberth van het National Center for Atmospheric Research in Boulder. Trenberth is een bekende wetenschapper in klimaatland. Van zijn hand is de bekende stralingsbalans die op deze site rondzwerft.

Op bovenstaande grafiek is een drietal lijnenbundels te zien die voor  3 waterlagen in de oceanen de veranderingen van de warmte-inhoud weergeven. Die veranderingen worden in de grafiek uitgedrukt in (10^22) Joules

Het is inderdaad opvallend dat de warmte-inhoud na 2000 flink gestegen is, met name in de laag van 0-2000 m. De onderzoekers concluderen hieruit dat de opwarming van de aarde als het ware opgeslagen is in het diepere deel van de oceanen. En dat het goed mogelijk is dat die extra hoeveelheid energie binnenkort weer vrijkomt (in de atmosfeer). Dan is het gedaan met de ‘stagnatie in de opwarming’  en krijgen we er weer flink van langs.

De Volkskrant kopt:  Klimaatwetenschap: toch niet ‘verdwenen’…. De extra warmte zakt in de diepzee. The science is settled, zoals zo vaak. Maar is dat ook zo? Dat is – zoals minstens net zo vaak – veel ingewikkelder dan voorgesteld wordt. Om te beginnen lijkt die opwarming in bovenstaande grafiek heel wat: de Total Depth grafiek loopt immers op van 6 x 10^22 J naar 20 x 10^2 J, en dat lijkt erg veel.

Nu hebben de oceanen een warmtecapaciteit die ongeveer 1100 keer groter is dan die van de atmosfeer. Een laag water van 3,6 meter dik heeft dezelfde warmtecapaciteit als de totale atmosfeer,  namelijk 5,3 x 10^21 JK^-1  . Om de atmosfeer 1 °C in temperatuur te laten stijgen moeten de bovenste 360 m van de oceanen 0,01 °C stijgen. (Thorpe, The Turbulent Ocean). Dat betekent dat oceanen een enorme buffercapaciteit bezitten ten opzichte van de atmosfeer. Het is niet verwonderlijk dat je geen klimatologie kan studeren zonder oceanografie daarbij te betrekken. Dus een stijging van 1 °C in atmosfeertemperatuur is gelijk aan een stijging van een laag oceaanwater van 360 m van 0,01 °C.  Het is van belang om zich bewust te zijn van deze getallen. Een toename van de warmte-inhoud van de bovenste 2000 m van de oceanen vanaf 1958 van 24 x 10^22 J betekent derhalve een toename van die laag water van 0,26 °C.   Niet erg veel dus. Dat is vooral van belang omdat de metingen van de temperatuur van het oceaanwater pas vanaf 2003 betrouwbaar worden.  Een volgende keer meer hierover.