Nieuwe hockeystick deel 8

Voor de mensen die ‘nieuw’  de site opduiken: begin te lezen bij het bericht van 10 maart j.l. Zoals ik al meermalen geschreven heb, bijvoorbeeld op 16 maart j.l., is het raadselachtig waarop en hoe het onderzoeksteam van Marcott de bestaande onderzoeksgegevens van 73 proxies opnieuw heeft gedateerd. Dat dat verregaande consequenties heeft gehad voor de interpretatie van deze gegevens lijkt duidelijk. Hieronder ziet u de analyse van Steve McIntyre voor de 31 proxies die alkenonen hebben gebruikt om de temperatuur te reconstrueren.

mcintyre3

 

Bron  Climateaudit.org

Alkenonen zijn stofjes die afgescheiden worden door Coccolithoforen, mariene eencellige algen die gebruikt worden in de paleoklimatologie. Ze zeggen iets over de temperatuur van de oceanen waarin ze leven. U ziet in de grafiek de temperatuurreconstructie van alle 31 alkenonenproxies in hun originele datering (rood) en de gevolgen van het ‘omkatten’ van de leeftijd door het team van Marcott (zwart).  De lijn wordt van sterk dalend in recente tijden daardoor omgezet in sterk stijgend (uptick). Dat is heel bijzonder.

mcintyre5

 

Bron:  Wikipedia.org

Over het hoe en het waarom een volgende keer.