Nieuwe hockeystick deel 9

In de vorige aflevering van 18 maart j.l. was een grafiek te zien waarin de proxies die gebaseerd zijn op alkenonen een merkwaardige omkering krijgen. Gebruikt men de originele datasets van de deze proxies dan is er aan het eind van de grafiek sprake van een sterke daling, terwijl Marcott et al op het tegenovergestelde uitkomen.  Dat is het gevolg van de ‘redating’  die zij hebben uitgevoerd.

mcintyre6

In bovenstaande tabel heeft McIntyre alle alkenonen datasets weergegeven die een einddatum hebben na 1900 AD, zowel volgens de originele publicatiegegevens als volgens de wijzigingen die Marcott et al aan de datasets hebben toegepast. In de kolom ‘end’ staan de einddata van elke set  (in jaar BP) zoals die door Marcott et al zijn gewijzigd, in de kolom ‘pubend’ staan de originele einddata, onder ‘diff’ vindt men het verschil tussen deze twee en onder ‘close’  staat de eindtemperatuur van elke set.

Volgens de originele dateringen zijn er slechts 3 datasets die de eindstreep 1940 AD  (10 BP) halen, het laatste stukje (blad) van de nieuwe hockeystick.  Dat jaar 1940 is de ‘final date’  van Marcott’s reconstructie.  Twee van die sets, MD01-2421 splice en  OCE326-GGC30 hebben een sterk negatieve waarde, dus een sterk dalende temperatuur aan het einde. Alleen M35003-4 sluit af met een temperatuurstijging. Het antidateren door Marcott et al  heeft tot gevolg dat  MD01-2421 splice als nieuwe einddatum 11 BP krijgt, dus 1939 AD, zodat deze set net niet meetelt voor de grafiek in 1940. Het einde van dataset OCE326-GGC30 wordt geantidateerd van 0 BP  (1950 AD) naar 191 BP , dus die eindigt nu ruim voor de ‘final date’ van 1940 AD die Marcott et al hanteren. Zoals reeds gezegd sluit van genoemde 3 sets alleen M35003-4 af met een temperatuurstijging van 1,12 °C. Dit is de enige set die door Marcott et al niet gewijzigd is.

Van de overige 6 datasets is door herdatering de einddatum van 5 sets plotsklaps op of na 1940 komen te liggen. Deze sets hebben alle een eindtemperatuur die positief is. Dat herdateren betekent in een drietal gevallen dat de einddatum 500 tot meer dan 1000 jaar opschuift! Nergens in de publicatie wordt enige verantwoording gegeven voor deze ‘opvallende’ wijzigingen.

Wordt vervolgd.