De Bilt al 16 jaar zonder opwarming

de bilt temp 1997 2012

Het is januari en dat betekent dat ik even terug kijk op het temperatuurverloop in De Bilt van de afgelopen jaren. Het zal de trouwe lezers van deze site niet verbazen dat De Bilt nog steeds geen teken van opwarming vertoont. Sterker nog: De Bilt vertoont al 16 jaar geen opwarming.

Bovenstaande grafiek is  gebaseerd op de gehomogeniseerde reeks van maandtemperaturen van De Bilt van het KNMI. Deze gegevens en nog veel meer kunt u vinden in de formidabele ClimateExplorer van het KNMI.

En niet alleen De Bilt vertoont al lang geen opwarming meer, maar de gemiddelde temperatuur op de hele aarde laat hetzelfde beeld zien. Dat gebrek aan opwarming is opmerkelijk omdat geen enkel van de grote klimaatmodellen dit verloop van de temperatuur heeft voorspeld.

christy6

Bovenstaande figuur is afkomstig van  Dr. John R.Christy, professor aan de University of Alabama Huntsville, die op 20 september 2012 gehoord is door de Energy and Power Subcommittee van het Congres in de USA. U kunt zijn verhaal hier lezen. Over klimaatmodellen vindt u hier meer informatie.

Klimaatalarmisten hebben, anticiperend op deze opmerkelijke  ‘move ’ van het wereldklimaat, al enkele jaren geleden hun vocabulaire bijgesteld: global warming werd stiekem climate change. Nu is dat voorlopig pech hebben, omdat het wereldklimaat de afgelopen jaren juist nauwelijks verandert. Maar dat zal zeker in de toekomst wel gebeuren, het wereldklimaat is immers vrijwel voortdurend in beweging. Kijk maar eens naar de grafiek hieronder, die het temperatuurverloop gedurende het Holoceen weergeeft op basis van data van de GISP2 ijskern op Groenland:

dryas c

Voor de goede orde: we zitten helemaal rechts in de grafiek.  De grote dynamiek van de temperatuur wordt nog imposanter als we behalve het Holoceen (afgelopen 10.000 jaar) ook een stuk van de laatste ijstijd erbij nemen:

gisp2 6

Over de temperaturen in het verleden kunt u hier meer lezen.