Witte kerst steeds zeldzamer?

Een witte kerst wordt steeds zeldzamer schrijft het KNMI. Dat is gebaseerd op de verwachting dat het in de toekomst steeds warmer zal worden. Die verwachting is op zijn beurt weer gebaseerd op modellen waarin CO2 een dominante factor is.

Laten we eens naar de cijfers kijken.  We spreken in Nederland van een witte kerst als er op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek ligt. In onderstaande grafiek is aangegeven in welke jaren dat het geval was.

Data: KNMI

Het KNMI schrijft: “Door het opwarmende klimaat neemt het aantal ‘potentiële’ sneeuwdagen in Nederland steeds verder af. Op deze dagen blijft de gemiddelde temperatuur onder de nul graden en is het koud genoeg voor sneeuw in plaats van regen.”. Nu hoeft voor een potentiële sneeuwdag de gemiddelde temperatuur niet onder 0 te liggen.

In onderstaande grafiek is de gemiddelde etmaaltemperatuur in De Bilt op 25 december weergegeven, alsook de jaren met een witte kerst (blauwe staafjes). De lichtblauwe rechthoek geeft aan in welke temperatuurrange de witte kersten plaatsvonden.  De koudste was kerstdag 1938 met -5,8 °C.  Verder vallen alle andere witte kersten op dagen met een gemiddelde temperatuur van -2,6 °C tot +2,5 °C. Misschien moet de bovengrens van een potentiële sneeuwdag opgetrokken worden tot +2,5 °C.

Data: KNMI

De grafiek geeft aan dat rond 1980 de temperatuur van 25 december naar een  hoger niveau verschoof. Dat die verschuiving te maken heeft met de mondiale opwarming is mogelijk, maar waarschijnlijker is dat het wat te maken heeft met een verschuiving in de luchtcirculatie.

Dat luchtcirculatie een dominante rol speelt is te zien aan het op en neer gaan van het temperatuursignaal.  Dat heeft alles te maken met de vraag uit welke hoek de wind woei op 25 december van elk jaar. Voor sneeuw hebben we lucht uit het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan nodig: koel en toch voldoende vochtig om wolkvorming mogelijk te maken. De wind waait dan uit het NW tot N.

Hoe het in 2050 er voor staat weten we niet. Ook weerdiensten niet. Voorspellingen met voldoende betrouwbaarheid zijn op een zo lange termijn niet te doen. Daarom behelpt het KNMI zich voor de lange termijn met klimaatscenario’s.  Dat zijn schetsen van hoe het klimaat er mogelijk uit zal zien in de toekomst. Het is mogelijk dat een toenemend CO2-gehalte de temperatuur in Nederland doet stijgen, maar er zijn ook andere -vaak onderbelichte- factoren die een rol spelen. De gemiddelde temperatuur in De Bilt zal naar verwachting uitkomen opde 10,1 °C.  Dat is relatief hoog, maar wat lager dan vorig jaar. Wat het volgend jaar rond de kerst zal worden weten we helemaal niet. Dat wordt bepaald door de hoek waaruit de wind dan waait. En de wind kunnen we niet beter dan zo’n 10 dagen vooruit voorspellen.