Het ongelijk van Urgenda

urgenda uitspraak

Bron:  Rechtspraak.nl

U weet het vast nog wel, de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in juni j.l. En hoe dolblij sommigen waren met die uitspraak. Ik niet.  Niet omdat het achterliggende doel van Urgenda me niet sympathiek is: ik ben zelf een grote voorstander van het isoleren van woningen en het zuinig omgaan met energie.  Maar het slaat allemaal zo door. En vooral: de argumentatie rammelt.

MInnesma heeft geprobeerd om het in beroep gaan van de Staat tegen de uitspraak te verkorten. Er bestaat een mogelijkheid om rechtstreeks naar de Hoge Raad te gaan en het gerechtshof over te slaan. Dat zou reuze jammer zijn, want dan wordt het vonnis van de rechtbank niet inhoudelijk getoetst maar slechts procedureel. Ik denk dat het vonnis niet houdbaar is. Staatsrechtelijk niet omdat het er op lijkt dat de rechter hier op de stoel van de Staat gaat zitten. En ook inhoudelijk niet. Kijk maar naar deze alinea:

urgenda uitspraak 2

Elke vermindering van uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering”. Ik wed dat de rechter geen enkel deel van deze zin kan hardmaken. Het is onzin.

De rechter kan zich mijns inziens ook niet verschuilen achter het feit  dat beide partijen  het eens zijn “over de ernst en omvang van het klimaatprobleem” :

urgenda uitspraak 3

Het lijkt me dat de rechter, zeker als je kijkt naar de grensverleggende uitspraak die hij gedaan heeft, ook de zaak inhoudelijk moet toetsen, en niet af mag gaan op het feit dat blijkbaar zowel de Staat als Urgenda het “over de ernst en omvang van het klimaatprobleem” eens zijn. Van Urgenda kan ik een dergelijke visie billijken, het is immers hun ‘ding’. De Staat zou beter moeten weten en niet zulke boude uitspraken moeten doen.

Donderdag 10 september j.l. was er een hoorzitting van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Daar werd onder ander Marjan Minnesma van Urgenda gehoord. Ik wil u toch niet een uitspraak van haar voor die commissie onthouden. Daarin stelde ze dat over 20 jaar , dus in 2035,  de globale temperatuur in totaal met 2 °C gestegen zal zijn vanwege het versterkt (antropogeen) broeikaseffect. Rekening houdend met een stijging van bijna 0,8 °C sinds 1850 betekent de predictie van Minnesma dat ons de komende 20 jaar een temperatuurstijging van 1,2 °C te wachten staat.

Ik heb dat even in een grafiek gezet, gebruik makend van de datareeks HadCRUT4. Van twee periodes met temperatuurstijging, 1910-1945 en 1975-2000, heb ik de lineaire trendlijn weergegeven. Achter de grafiek wat er de komende 20 jaar moet gebeuren met de temperatuur als het scenario van Marjan Minnesma van Urgenda uit komt. U mag zelf bepalen of u dat scenario geloofwaardig vindt.

def prediction4

Bron: HadCRUT/Klimaatgek