Modellen: beperkt houdbaar

Op deze website is al regelmatig geschreven over modellen om voorspellingen te doen, en hun beperkte waarde.  Zie o.a. hier . Vorige week werd ik attent gemaakt op het model dat ECMWF gebruikt om een medium-range termijnvoorspelling te doen over ENSO.

ENSO zijn de opmerkelijke temperatuurschommelingen in het zuidelijk deel van de tropische Pacific. Die schommelingen hebben effect op het weer in grote delen van de tropen en subtropen. El Niño heeft betrekking op een warmere oceaan dan ‘normaal’ en komt zo eens in de 4 a 7 jaar voor. Zo nu en dan zit er een ‘super’ El Niño bij, die het weer in de tropen en subtropen flink kan ontregelen.

Bij het ECMWF, het European Centre for Medium-range Weather Forecasts in Reading (UK) doet men voorspellingen op de middellange termijn. Het afficheert zich als  ‘ World leader in global medium range numerical weather prediction ‘ . Het ECMWF  is een onafhankelijke Europese organisatie, opgericht in 1975, waarin twintig Europese landen, waaronder Nederland (KNMI) participeren. Daar staat de grote computer waar de dagelijkse weersvoorspellingen uit rollen. Dat gaat al heel behoorlijk tegenwoordig. Maar hoe zit het met de voorspellingen ten aanzien van ENSO?  Kijk maar eens op deze pluimgrafiek van 1 mei 2015 voor de komende maanden:

enso 2015

Men verwacht een flinke opwarming, gebaseerd op de stijging van de watertemperatuur in de maanden ervoor. Maar hoe betrouwbaar is die voorspelling? Laten we eens kijken hoe de modellen het de afgelopen jaren hebben gedaan:

enso 2014

enso 2013

enso 2012

enso 2011

Niet zo best dus. Vooral als de temperatuur de eerste maanden van het jaar is er de neiging om de verwachting veel te hoog in te zetten. Gaat de temperatuur de eerste maanden naar beneden, dan valt de afwijking t.o.v. de gemeten temperatuur nogal mee.

Conclusie: het model bakt er nog niet zo veel van. Dat zal ongetwijfeld in de toekomst beter worden, maar het blijft opmerkelijk dat het model in diezelfde fout blijft steken.  Een oud spreekwoord luidt: koppigheid is de kracht van de domme. En zo is het, modellen zijn geen uitzondering. Het werken met modellen is  mateloos populair, maar men moet in het oog blijven houden dat hun voorspellende waarde vaak beperkt is. Modellen komen zeer dom ter wereld en leren maar langzaam bij. Maar misschien gaat het dit jaar wel goed en krijgen we een krachtige El Niño.