Nieuwe hockeystick deel 4

Nullius in Verba, een actieve blogger met kennis van zaken , heeft van de 73 proxies die door Marcott et al gebruikt zijn om de Holocene temperatuurgang te reconstrueren er 60 geplot. De overige 13 waren erg kort en besloegen slechts een deel van het Holoceen, zodat hij deze ongebruikt liet. Die 60 plots, dus het temperatuurverloop van die 60 proxies, heeft hij in drie groepen ingedeeld. Het heden ligt aan de linkerkant.

marcott low

In de  grafiek hierboven ziet u 5 datasets, die een piek vertonen rond 9000 jaar geleden, dan een dal tussen 7000 jaar en 3000 jaar geleden en dan een opveren in recente tijd.

marcott medium

De tweede grafiek toont het verloop van 35 datasets. Er is absoluut niets bijzonders te zien, het signaal lijkt op wat men random noise noemt.

marcott high

In de derde grafiek is een twintigtal datasets geplot die het Holocene optimum laten zien, dat we eerder ook zagen bij de ijskern GISP2. Daarna dalen de grafieken tot de huidige tijd. Het optimum is hier ongeveer 2 °C warmer dan de huidige globale temperatuur.

Van de 60 geplotte datasets vertonen er dus 55 een verloop dat in niets lijkt op de uiteindelijke reconstructie van Marcott et al, die er zo uit ziet  (het heden ligt hier rechts):

marcott1Bron Marcott et al

Hoe kregen de onderzoekers toch die fraaie swing aan het einde van hun grafiek?  Wordt ongetwijfeld vervolgd.