Het rapport over de homogenisatie van De Bilt

Het is af!  Morgen wordt het rapport officieel gepresenteerd op de bijeenkomst die de Groene Rekenkamer houdt. Maar u kunt het vanaf heden downloaden via deze link.

Pas op, het is erg technisch en zeer statistisch van aard, maar de conclusies zijn erg opvallend. Lezen dus zou ik zeggen, of tenminste de samenvatting bekijken.