De koolstofkringloop

Meerdere malen schreef ik over de koolstofkringloop, de cyclus die van cruciaal belang is voor het begrijpen wat de positie van CO2 is in het klimaatsysteem. Ik heb nu een en ander samengevoegd tot een nieuwe paragraaf  over de koolstofkringloop.  Die heeft een plaats gekregen in het het menu “De Feiten” bovenin de site. Als je alles op een rijtje zet zitten er uiteindelijk nog veel losse eindjes aan de koolstofcyclus.

Wat dacht u bijvoorbeeld van de berekende netto flux op basis van de bruto fluxen atmosfeer-oceaan van 2,3 Gt ± 22,4? De enorme foutenmarge is hier zelfs ruim 30 x groter dan door het IPCC is aangegeven. Of de C-flux tussen atmosfeer en land, waarvan geen cijfers beschikbaar zijn en die dus maar geschat wordt met behulp van modellen?  En dan is er ook nog  14C dat als als ‘fingerprint’  gezien wordt  voor het antropogene aandeel van CO2  in de atmosfeer maar waarover je eigenlijk niets zinnigs kunt zeggen zolang de overmaat aan 14C als gevolg van atoomproeven in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw niet uit de atmosfeer verdwenen is.

Enfin, redenen te over om eens in die nieuwe paragraaf te duiken.  Dat kan via het menu hierboven maar ook door hier te klikken.