Output zonnepanelen Duitsland 13-1-2019 om 13:00 uur

Bron: SMA

In  bovenstaande figuur is de totale output in GW weergegeven van alle zonnepanelen in Duitsland, vanmiddag om 13 uur. Het is bewolkt en winter, en de output is 1,4 GW.  Het opgesteld vermogen is bijna 45 GW, dus het rendement van alle Duitse zonnepanelen is op deze dag om 13 uur ruim 3%.  De link naar de interactieve site is hier. Door met de muis over de kaart te gaan kunnen je per postcodegebied het rendement zien van de geïnstalleerde zonnepanelen.

Natuurlijk is er ook elektriciteit uit windmolens, daar zal het rendement vandaag wel hoger zijn, het waait vandaag immers. Maar dan nog zal er een groot gat overblijven tussen de vraag naar elektriciteit en het aanbod in Duitsland.  Dat wordt opgevuld met conventionele centrales die bruinkool, steenkool en gas verstoken. En met enkele kerncentrales, maar die moeten snel weg van de Duitse regering.

Natuurlijk kun je bij tekorten elektriciteit importeren uit de omringende landen, maar die zitten met dezelfde weersomstandigheden.  Dat geldt ook voor windmolens: als de windsnelheid in Nederland laag is dan is dat ook het geval in grote delen van Duitsland. Alleen Frankrijk heeft een betrouwbare elektriciteitsproductie doordat men daar sinds jaar en dag het grootste deel van de elektriciteit opwekt met behulp van kerncentrales. Nederland en Duitsland zijn trouwe klanten van Franse stroom.

Het scenario van een land met relatief veel duurzame energie uit zon en wind: er moet altijd een (meer dan) 100% back-up zijn door conventionele centrales.  Conventionele centrales met het hoogste rendement zijn continu-centrales. Gebruik je centrales die snel aan- en uitgeschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld op een bewolkte dag of als het nauwelijks waait, dan daalt het rendement van die centrales.

Het financiële gevolg van het opwekken (en subsidiëren) van duurzame energie zie je terug in de elektriciteitprijzen in de EU:

Bron:  Eurostat

De prijzen per kWh zijn inclusief accijnzen en belastingen. Die zijn in Denemarken en Duitsland het hoogst, daar is de subsidie op duurzame energie ook het hoogst en die moet gefinancierd worden. Bovendien is de productie in die landen duur, onder andere als gevolg van het hoge percentage duurzame energie.  Duitsland is wat betreft energiekosten het voorland van Nederland.

De Nederlandse overheid heft ODE en energiebelasting over iedere afgenomen kWh stroom en m3 gas die de burger van energieleveranciers afneemt. Daarmee verstrekt de overheid onder andere subsidies aan huishoudens en bedrijven. De overheid verhoogt de komende jaren stapsgewijs de tarieven voor de ODE omdat er genoeg geld beschikbaar moet zijn voor investeringen in duurzame energie. Elk jaar gaan de huishoudens meer ODE-heffing betalen over hun energierekening. Ook de energiebelasting wordt tot 2020 verhoogd, omdat dat €200 miljoen extra moet opbrengen (bron). Goed dat er in maart verkiezingen zijn.