Kouderecord De Bilt

28 februari 2018 gaat de boeken in als de koudste 28 februari sinds de start in 1901 van de KNMI datareeks van De Bilt. Ik ben niet zo happig op weerrecords, want er zijn er talloze om gebroken te worden. Maar voor kouderecords maak ik graag een uitzondering omdat voor warmterecords in de media veel meer ruimte wordt ingeruimd. Warmterecords worden namelijk beschouwd als ‘bewijs’ dat het flink aan het opwarmen is.

Enfin, die 28 februari 2018 staat. En niet alleen omdat het de laagst gemeten maximumtemperatuur was maar ook om dat de etmaalgemiddelde temperatuur in De Bilt de laagste was in de hele meetreeks:Bron: www.weergegevens.nl

De minimumtemperatuur was geen record, maar staat desondanks op een fraaie vierde plaats (‘net buiten de medailles’ heet dat op de Olympische Spelen.

We vallen (gelukkig) nog geen nieuwe ijstijd in. Het heeft niets te maken met klimaatverandering, het is het weer dat dit doet. Er wordt zeer koude en droge lucht vanuit het noorden van Europees Rusland over ons land uitgeblazen. De oorzaak van dit alles is een blokkerend hogedrukgebied boven zuid Zweden. Dit patroon levert in de winter ijspret op. Zodra het hogedrukgebied verschuift komt er weer ruimte voor de aanvoer van zachte oceanische lucht.Bron: KNMI

Om te bezien of er toch wellicht een soort van tendens te bespeuren valt in de temperaturen van 28 februari heb ik van de gemiddelde etmaaltemperatuur alsook van de maximum etmaaltemperatuur in De Bilt sinds 1901 een tweetal grafieken gemaakt:

Data: KNMI

Zowel bij de gemiddelde etmaaltemperatuur als bij de maximum etmaaltemperatuur is het signaal erg volatiel. Dat hoort gewoon bij het weer in Nederland en heeft te maken met de ligging van ons land op gematigde breedte en aan de oostkant van de Atlantische Oceaan. Als de wind uit een andere hoek gaat waaien heeft dat met name in de winter en de zomer vaak grote gevolgen voor de temperatuur van de aangevoerde lucht.

Maar onderstaande grafieken laten zien dat er toch een zekere trend te ontdekken is in de gemiddelde etmaaltemperatuur en de maximum etmaaltemperatuur op 28 februar1 in De Bilt:

Data: KNMI

Met name de opwaartse trend vanaf ongeveer 1990 valt op, en de dalende trend vanaf de eerste jaren van de 21e eeuw. Zoals we al eerder zagen zijn er langjarige trends aanwezig in de luchtcirculatie boven Europa. Voor de winter als geheel is die beweging vanaf 1990 niet goed waar te nemen in de oost-circulatietypen, zie hier.

Maar dat is wellicht een te grove benadering van de problematiek. Het gaat hier immers om de temperaturen van 28 februari en dat is wat anders dan die van december t/m februari. Ik moet daar maar weer eens induiken als ik tijd heb.