Luchtcirculatietypen en klimaatverandering deel 5: herfst

all herfst

 

Na de  lente en de zomer bekeken te hebben, die vanaf 1881 een opmerkelijke verschuiving in luchtcirculatie te zien gaven naar ‘warmere’  richtingen, is nu de herfst aan de beurt:

N herfst

E herfst

S herfst

SW herfst

W herfst

NW herfst

H herfst

De grafieken van de herfst geven opmerkelijk minder verschuivingen weer dan in de voorafgaande seizoenen. Alleen SW springt er uit: Vanaf eind jaren ’40 is een opvallende toename van de het voorkomen van het SW-type waar te nemen. Het S-type neemt in de meetperiode ook aanmerkelijk toe, de andere circulatietypen veranderen in geringe mate, waarbij de scherpe daling van W vanaf 2000 wel opvallend is.

Zoals bij de vorige berichten ga ik ook  u  bekijken wat voor effecten de veranderingen hebben gehad op de temperatuur in de Benedenrijnse Laagvlakte.

invloed gwl op temp Hamburg per seizoen

tabel herfst

Ook in de herfst is het beeld duidelijk: vanwege verschuivingen in het voorkomen van circulatietypen is de herfst in de loop van de tijd aanmerkelijk warmer geworden.