Ook het KNMI maakt ons warm voor de klimaattop in Parijs (2)

KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven deed eergisteren een onwetenschappelijke duit in het klimaatzakje door op het NOS-journaal alarmistische taal uit te slaan. Zie het bericht van gisteren. Zo zei hij onder meer: ‘Als we er niet in slagen om een akkoord te bereiken in Parijs, en de opwarming van de aarde gaat ongebreideld door, dan is er absoluut sprake van code oranje. De situatie voor het klimaat is echt heel kritisch.’

Nu is het niet fraai om de ‘code oranje’  voor iets anders te gebruiken dan voor noodweer, maar ik waag te betwijfelen of de klimatologische situatie heel kritisch is. De temperatuur op aarde beweegt al jarenlang nauwelijks, en ook in ons landje wil het maar niet zomeren.

 

maand temp de bilt 98 16In de grafiek is het verloop van de maandgemiddelde temperatuur in De Bilt weergegeven. Het jaar 1998 als startpunt omdat dat net na de ‘zwiep’  van het super El Niñojaar 1997 is. 1998 is in De Bilt een gemiddeld jaar met een zachte winter en een koele zomer. Aan het eind van de grafiek ontbreken de data van de laatste 30 dagen van 2015. Eigenlijk zou ik moeten wachten tot 1 januari en dan de grafiek presenteren. Maar Parijs komt er aan, ik moet wat. Om het jaar vol te krijgen heb ik de daggemiddelden van de laatste 30 dagen van 2014 genomen. Maar mocht het staartje van 2015 wat koeler of wat zachter uitvallen dan in 2014 dan zal dat voor de conclusie niets uitmaken.

De conclusie is zichtbaar in de lineaire (rode) trendlijn en bijbehorende formule  y=0,0003x + 10,428.  Die 10,428 is de gemiddelde temperatuur in De Bilt, de y= 0,0003x is de hoek van de lineaire trendlijn. X is het aantal maanden in de reeks (216). Dat betekent dat de temperatuur in De Bilt in de periode van 1998 t/m 2015 dus  0,0003 x 216 = 0,0648 °C is gestegen.  Dat is dus in 18 jaar. Verwaarloosbaar. Daarom is de rode lijn zo mooi horizontaal.

In Frankrijk is onlangs de weerman van France2 ontslagen omdat hij een kritisch boek had geschreven over klimaathysterie. Ik gun diezelfde weg niet aan  KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven, want wat er met de Franse weerman is gebeurd is respectloos. Maar wel vind ik dat hij eens een pittig functioneringsgesprek zou moeten hebben met de verantwoordelijke minister (wat niet gaat gebeuren natuurlijk). Of beter: met zijn personeel, want ik zou als ik bij het KNMI zou werken me schamen voor een dergelijke vertoning.

Een volgende keer weer wat meer over de wereldtemperatuur.