Het komt nooit meer goed

Dat is de titel van een twee pagina’s breed artikel van de hand van Volkskrantjournalist Caspar Janssen in de krant van vandaag. Het is een boekbespreking van het nieuwste geschrift van Al Gore, die geen nadere introductie behoeft.

gore vk         Bron: Volkskrant

Ik heb het boek niet gelezen en zal me dus  niet wagen aan commentaar op de inhoud ervan.  De beschrijving daarvan door Janssen versterkt bij mij wel het idee dat Gore niet zozeer een wetenschapper is (dat wist ik al) maar een gedreven politicus en een ‘ziener’  en bovenal een gewiekste zakenman. In de sidebar van Klimaatgek staat een cartoon van Gore met een link naar een bericht van ‘NOS op 3’ met als titel ‘Al Gore krijgt oliegeld voor zender’.  Bekend zijn verder de extravagante levensstijl van deze kruisridder van het (versterkt) broeikaseffect, met als permanent dieptepunt de bijna dagelijkse vluchten met privéjet die Gore over de hele wereld brengt om zijn boodschap te verkondigen.

Waar ik wel op wil reageren is op enkele passages in het artikel van Caspar Janssen. Zo is daar in de eerste plaats in een kadertje boven het artikel  het excerpt uit een VK-interview met Gore in 2006. Dat stukje ziet u hierboven weergegeven. Het is het bekende verhaal van de apocalyptische zondvloed die ons te wachten staat. Voor alle zekerheid heb ik de meest recente gegevens van de zeespiegelstijging voor de kust van Den Helder nog even opgezocht. Je weet immers maar nooit wat er sinds 2006 met de zeespiegel gebeurd is!

sea level dh 2013   Bron: PSMSL

De grafiek loopt van 1 januari 1865 t/m 31 december 2012. Commentaar overbodig lijkt me. Voor diegenen die de grafiek van Den Helder niet vertrouwen en (ook) zeespiegelgegevens van andere delen van de wereld willen raadplegen verwijs ik naar de pagina over de zeespiegel.

Verder viel me het slot van Janssen artikel op. Dat luidt: “ …is het denkbaar dat de voormalige vicepresident van Amerika de geschiedenis ingaat als de zoveelste onheilsprofeet…..? Los van het feit dat om te beginnen 98 procent van de serieuze klimaatwetenschappers ook de geschiedenis ingaat als non-valeur, is het de verdienste van Gore dat in elk geval deze lezer die kans inschat op welgeteld nul.

Die laatste zin bevat enkele bijzondere zaken. Ten eerste beweert Janssen dat het een feit is dat ‘98% van de serieuze klimaatwetenschappers’ zich kan vinden in de visie op het klimaat van Gore. Dat zou best kunnen, als je al die klimaatwetenschappers die zich niét kunnen vinden in de boodschap van Gore in de categorie  ‘niet serieus’ plaatst. En dat zijn er best wel veel. Zie het hoofdstuk over consensus. Die merkwaardige 98% dook de afgelopen jaren regelmatig op in betogen van klimaatalarmisten zoals Wijnand Duyvendak en voormalig minister van milieu Jacqueline Cramer. Ik heb al eens geschreven dat de waarheid vandaag de dag blijkbaar een kwestie van herhalen en een goede variatie in de herhaling is. Als die 98% weer eens van stal wordt gehaald bekruipt me altijd het gevoel dat de gebruiker het liefste ‘100%’  had geschreven, maar daarvan weerhouden werd doordat  dat teveel associaties oproept met verkiezingsuitslagen in de voormalige Sowjet Unie.

In de tweede plaats geeft Janssen onomwonden toe dat hij gelooft  in (het verhaal van) Gore. Dat is natuurlijk zijn goed recht. Het toont mijns inziens wel aan dat Gore gaven heeft om volgelingen te kweken. Hij heeft zeker veel trekjes die passen bij leiders van religieuze bewegingen zoals we er wel meer kennen. Emeritus-hoogleraar Frans Sluijter schreef hierover in 2011:  “De klimaatverandering wordt soms ook gezien als een ethisch of zelfs theologisch probleem, met bijbehorend schuldgevoel en behoefte tot boetedoening. Deze religieuze component die de klimaatdiscussie is binnengeslopen, leidt behalve tot een gebrek aan rationaliteit ook tot verkettering van mensen die er anders over denken.” .  Diezelfde religieuze component van de klimaatdiscussie heeft Hans Jansen ook duidelijk herkend in een artikel uit 2007.

model temp 2013   Bron: Roy Spencer

Tot slot , speciaal voor Caspar Janssen, een recente grafiek (hierboven) over de opwarming van de aarde.  De gegevens zijn afkomstig van de Climate Explorer van het KNMI. De grafiek laat de voorspelling van het verloop van de globale temperatuur zien, zoals berekend door de 44 nieuwste klimaatmodellen. Dat zijn de dunne lijntjes in de grafiek. Die klimaatmodellen zijn dan bedacht door die  ‘98% van de serieuze klimaatwetenschappers’ van Caspar Janssen. Die dikke rode en blauwe lijn zijn de (door satellieten)  gemeten waarden van de temperatuur in de onderste troposfeer. Die zijn afkomstig uit de koker van die 2% resterende serieuze wetenschappers 😉 .