Nieuwe hockeystick deel 2

Zoals ik gisteren al aangaf houden de meeste proxies die door Marcott et al zijn gebruikt om de Holocene temperatuurgang te reconstrueren op waar ze interessant worden, namelijk ver voor de temperatuurstijging na 1850. In de lijst van de 73 gebruikte proxies is er slechts een zevental met een  meetreeks tot minimaal 0 BP  (= 1950).

Ik was benieuwd of die zeven datasets ook de opvallende temperatuurstijging laten zien zoals die in de nieuwe hockeystickgrafiek zo prominent aanwezig is. Daarvoor heb ik de published age en de published temperature gebruikt zoals die door de onderzoekers van de proxy is weergegeven. De published temperature in [jaren BP] heb ik omgezet naar [jaren na Chr.]  om de grafieken wat leesbaarder te maken. Ik heb alleen gekeken naar de temperatuurreconstructie van de afgelopen 10.000 jaar.

Als een reeks langer was dan 10.000 jaar heb ik deze ingekort. Verder heb ik van elke dataset het temperatuurverloop vanaf 1000 n. Chr. tot 2000 n. Chr. weergegeven, zodat het verloop van de temperatuur na 1850  goed te zien zou zijn. In deze detailgrafieken is ook het aantal meetgegevens in de afgelopen 1000 jaar weergegeven. Verticaal de temperatuur, horizontaal de tijd. De y-as heeft in alle grafieken dezelfde schaal.

moose1

moose2

 

lake8501

lake8502

 

nujulla1

nujulla2

 

 

honey1

honey2

 

 

geob1

geob2

 

 

m351

m352

 

tn1

tn2

Zoals te zien is is er alleen bij de laatste 3 grafieken een  ‘uptick’ na 1850, de eerste 4 proxies geven geen enkele stijging weer aan het eind van de 20e eeuw.  Bovendien is de grafiek van proxy GEOB 10038-4 over de afgelopen 1000 jaar slechts bepaald door 3 meetpunten, de grafiek van M35003-4 slechts 4 meetpunten, een zodanig lage resolutie dat ze in feite op deze tijdschaal onbruikbaar zijn. Alleen proxy TN058-17 laat een stijging van de temperatuur zien na 1850, maar dat is het laatste stukje van een temperatuurrally die al bij het begin van de christelijke jaartelling begon.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.