Nog een fabrikant die kanttekeningen maakt bij de energieplannen

Peter Cool werd een paar maanden geleden geïnterviewd voor het vakblad Gawalo van de installatie- en energiebranche. Cool is directeur van Intergas, een van de grootste fabrikanten van cv’s en warmtepompen in ons land. Ook hij is erg kritisch over de plannen voor energietransitie in ons land, net zoals zijn collega Arthur van Schayk van Remeha (zie vorige bericht). Coolen zegt dat er nog ruim 7,5 miljoen huizen zijn die óf door de locatie óf door de bouwschil niet geschikt zijn voor verwarming met een warmtepomp.

Over steenkool en olie zegt Cool: “De CO2-uitstoot van deze fossiele brandstoffen is vele malen hoger dan van aardgas. Waar we echter mee te maken hebben is het sentiment ten aanzien van de gaswinning. Door de aardschokken in Groningen staan we daar anders in dan mensen in ons omringende landen. In België wordt bijvoorbeeld steeds vaker voor verwarming op aardgas gekozen omdat deze brandstof een lagere CO2-footprint heeft dan bijvoorbeeld aardolie en er bovendien bij de verbranding geen fijnstof vrijkomt. Door eerst te verschuiven naar aardgas willen onze zuiderburen de stap naar duurzaam verwarmen vereenvoudigen.”

Cool stelt dat Nederland nog niet toe is aan op korte termijn overstappen op het elektrisch verwarmen van woningen en dat dat in de huidige situatie ook niet schoner is: “Als we de hele infrastructuur willen ombouwen omdat woningen van het gas af gaan dan moet het elektriciteitsnetwerk driemaal zwaarder worden. En zelfs als dat is geregeld, dan zijn we nog niet duurzamer. Elektriciteit is namelijk slechts een transportmiddel van de centrale naar de woning. Zo lang de centrales nog gestookt worden met steenkool is dat vervuilender dan woningen verwarmen met gas. En 100% vertrouwen op zon- en windenergie is ook riskant. Er zijn te grote fluctuaties in de opwekking en het aanbod, terwijl de opslag nog niet goed geregeld is.”

“Wat ik echter onder de aandacht wil brengen is dat we ervoor moeten waken om de energietransitie te eenzijdig te belichten. Er is een toekomst voor verwarmingssystemen, voor de cv-ketel, voor hybride toestellen en ook wij zijn bezig met de ontwikkeling van warmtepompen en waterstoftoestellen. Maar voordat alle ambitieuze plannen om afscheid te nemen van fossiele bronnen werkelijkheid worden, draait de wereld gewoon door én stijgt de vraag naar cv-ketels. Die toename is er in ons eigen land, maar ook over de grens. Op dit moment genereren we een derde van onze omzet uit export en de verwachting is dat dat aandeel tot 50% zal stijgen. Dat komt omdat in Polen, maar ook in Duitsland, de gasnetwerken nog steeds worden uitgebreid. Terwijl in Nederland de vraag, mede door de vervangingsmarkt, groot blijft.”

Ziet hij – zelfs als de cv-ketel de voornaamste warmtebron blijft – mogelijkheden om meer duurzaamheidswinst te behalen? Cool: “Die kansen liggen er. De mooiste oplossing, naar mijn mening, is om voor de huidige woningvoorraad een nationaal isolatieprogramma in het leven te roepen. Dan kunnen we echt een enorme slag slaan. Natuurlijk is het een forse ingreep, maar de mooiste energie is de energie die je niet gebruikt. Als alle woningen de kwaliteit zouden hebben van de huidige nieuwbouwwoningen dan zouden we nog maar een kwart van het gas gebruiken. Hoe groot het effect is van betere isolatie zie je terug in onderzoeken en grafieken. Om een voorbeeld te geven: in 2000 gebruikte een gemiddeld huishouden 2.000 m3 gas per jaar, door de beter geïsoleerde woningen is het gebruik nu ruim een kwart lager (1.400 m3).”

Het hele interview is hier te lezen.

Den Haag, wordt eens wakker! Goed dat er in maart verkiezingen zijn.