Hitte voorbij: alarmisten klimmen uit hun holen

Het is opvallend dat juist gisteren en vandaag in respectievelijk het NRC en de Volkskrant grote artikelen staan over de afgelopen hitte in NW Europa. Het NRC spande de kroon met de kop: “Elke vijf jaar een hittegolf – en dat komt door onszelf”.

Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI komt ruim aan het woord in het NRC, en datzelfde gebeurt vandaag in de Volkskrant. Samen met nog een paar vertegenwoordigers van WWA, World Weather Attribution.  Die organisatie is een samenwerkingsverband tussen een zestal weer- en klimaatonderzoeksorganisaties, waaronder het KNMI.

Op basis van statistiek gaan hete zomers vaker voorkomen dan in het verleden. In het snelle onderzoek naar de geëindigde hitteperiode  in NW Europa hebben de onderzoekers van het WWA, waaronder Van Oldenborgh, de gemeten hoge temperaturen op 7 stations van 1 mei tot 24 juli 2018 afgezet tegen de verwachtingen van enkele modellen.

Een van die 7 stations was De Bilt. De Bilt sprong er uit omdat de kans op basis van de observaties dat een dergelijke hete zomer voor kan  komen een keer in de 5 jaar is. Geen enkel van die andere stations had dezelfde lage herhalingstijd:

Bron: WWA

De Bilt viel in de vergelijking nog op een andere manier op. De geobserveerde data (metingen) waren extreem veel hoger dan de gebruikte modellen voorzien. Kijk maar eens naar het verschil met Dublin:Bron: WWA

De ‘risk-ratio’ (horizontale as) is in Dublin op basis van de observaties vergelijkbaar met wat modellen voorspellen. In De Bilt valt de risk ratio van de observaties ruim 20x hoger uit dan van de modellen. In het bovenstaande artikel is gekeken naar de 3 hoogste Tx (max dagtemperatuur in de bekeken periode op de 7 stations.  Die is vergeleken met de 3 hoogst Tx in de periode 1981-2010. Dat is gedaan omdat ‘zeer warm’  in Nederland een andere betekenis heeft dan in het noorden van Finland bijvoorbeeld.

Men gebruikt voor De Bilt de gehomogeniseerde temperatuurreeks sinds 1901. Nu weten trouwe lezers inmiddels (zie berichten over de hittegolven) dat die homogenisatie op zijn zachtst gezegd bestrijdbaar is. Om te laten zien wat de homogenisatie van de temperatuur in De Bilt tussen 1901 en 1951 voor invloed heeft gehad op het aantal tropische dagen (≥30 °C) de volgende grafieken:

Data: KNMI

Duidelijk is de kaalslag te zien in de periode 1901-1951. Bekijken we dat per decennium dan is dit het resultaat:

Data:  KNMI

De dunne zwarte verticale lijn is de grens tussen de gehomogeniseerde data (links) en niet-gehomogeniseerde data (rechts).

Voor het aantal tropische dagen per decennium heeft het tot gevolg dat de trendlijn 1901-2016 van de gehomogeniseerde data 3x zo snel stijgt als die van de niet gehomogeniseerde. De klimatologen van World Weather Attribution schreven: “In the Netherlands the observed increase in hot extremes is much larger than the modelled increase. This is a well-known problem (Min et al, 2013, Sippel et al, 2016) but the cause has not yet been elucidated.”. Misschien dat ze eens naar de homogenisatie van de temperaturen van De Bilt kunnen kijken?

Tot slot nog een ding over het Volkskrant-artikel, waarin klimatoloog Stefan Rahmstorf aan het woord komt. Rahmstorf heeft in 2010  en erna een Duitse journaliste, Irene Meichsner, het werk onmogelijk gemaakt. Meichsner had een groot artikel geschreven over miskleunen in het vierde IPCC rapport. Onder grote druk van de ‘expert’  Rahmstorf richting redactie heeft de redactie van de Franfurter Rundschau het artikel toen teruggetrokken. Op zijn blog bleef hij Meichsner bestoken. De journaliste is uiteindelijk naar de rechter gestapt die Rahmstorf veroordeelde.

In WPK Quarterly, het Duitse vakblad voor onderzoeksjournalisten, schreef een redacteur: “…….Versuchen  von  Klimaforschern,  grob  verzerrende   oder   falsche  Berichte öffentlich  zu  korrigieren.  Das  mag  in  manchen Fällen gerechtfertigt sein. In diesem Einzelfall ist es nichts weniger als eine Demonstration, wie man missliebige Deutungen mit Hilfe eines autoritären  Wahrheitsbegriffs  und  mit  Hilfe  einer  nur  auf  Einzelfälle  begründeten und insofern empirielosen Medienverschwörungstheorie  zu  unterdrücken versucht.”. Volg deze link voor het hele artikel.

Ik ben een grote voorstander van het vrij woord, ook van dat van Rahmstorf, maar zou toch als krant wat voorzichtig zijn om Rahmstorf op te voeren als onafhankelijk klimaatexpert. Gedreven alarmist zou een betere benaming zijn, maar ik kan nog wel een andere kwalificatie bedenken.