Nu eindelijk (nogmaals) bewezen: Nederland warmt op!

Een beetje bizar nieuwsbericht verscheen afgelopen week op de site van het KNMI:

Bron:  KNMI

Karin van der Wiel van het KNMI schreef een bericht waarin ze met behulp van temperatuurrecords bewees dat Nederland sinds 1901 warmer geworden is. De redenering is als volgt: in de eerste jaren van de meting worden natuurlijk heel veel warmte- en kouderecords  gevestigd. De kans op een nieuwe record neemt in de loop van de tijd logischerwijze af. In de grafiek hieronder is dat de grijze lijn:

Bron:  KNMI

Die lijn loopt van 1901 tot 1920 en neemt exponentieel af.  Als het klimaat constant blijft neemt de kans op een nieuw koude- of warmterecords steeds verder af.  Maar als het klimaat verandert (en dat doet het, altijd) dan verandert de zaak.  Als het warmer wordt, dan is de kans dat je een warmterecord breekt natuurlijk ook groter, en de kans dat je een kouderecord breekt kleiner. Karin laat dat zien in onderstaande grafiek. De grijze lijn is weer de lijn met het aantal te verwachten records per jaar indien er geen sprake zou zijn van klimaatverandering (nu tot 2020). De rode en blauwe bolletjes zijn de gemeten records:

Bron:  KNMI

U ziet dat er de laatste decennia veel meer warmterecords zijn dan kouderecords. Sinds 2000 zijn er 14 kouderecords en 148 hitterecords gevestigd. Conclusie: het is sinds 1901 warmer geworden. Maar dat wisten we al, want we hebben temperatuurdata van 97 stations vanaf 1901 t/m 2017.   De grafiek van De Bilt ziet u hieronder. Voor de lezer van deze site is het een bekende:

Bron: Rapport ‘Waarom de KNMI-scenario’s niet zullen uitkomen’

De temperatuur in De Bilt is sinds 1901 met ongeveer 1,8 °C toegenomen. Dat is heel geleidelijk gegaan, behalve tussen 1988 en 1990, toen steeg de temperatuur met ruim 1 °C.  Dat heet ‘de sprong’ en daar is op deze site al veel over geschreven. Maar helaas niet door het KNMI. Die vindt het belangrijker om records te melden. Ik heb hierboven al laten zien dat in een warmer wordend klimaat het logisch en zelfs onvermijdelijk is dat er warmterecords gebroken worden.

Waarom dan dit bericht? Deze statistische exercitie van Karin was niet nodig om aan te tonen dat het warmer is geworden de afgelopen eeuw. Dat was bekend. Ik denk dat het past in de veranderde rol die het KNMI de afgelopen jaren heeft gekregen en zichzelf toeschrijft, namelijk als klokkenluider van de vreselijke ramp die ons gaat overkomen als we niet als de donder die CO2-uitstoot naar beneden brengen.

Albert Klein Tank, hoofd van de KNMI vakgroep Waarnemingen en Datatechnologie pleitte in zijn oratie op 19 januari 2017 voor een dagelijks klimaatbericht dat het weerbericht aanvult.  Het bericht van Karin over de records was nummer 98 in de reeks van 100 tot nu toe. Klein Tank zei in zijn oratie:  “Het dagelijks klimaatbericht biedt perspectief om te handelen.”. Om te handelen? En in hetzelfde bericht schrijft het KNMI over de klimaatberichten:  “Naast oorzaken en gevolgen gaan de klimaatberichten over het aanpassen aan en het beperken van klimaatverandering…” Kijk, dat laat de nieuwe rol van het KNMI zien: meer actievoerder en minder wetenschappelijke organisatie.

Ik betreur deze popularisatie van de klimatologie.  Minder kennis en meer communicatie, het is zo van deze tijd (en veel goedkoper). Maar op deze oudejaarsdag is er een klein lichtpuntje, namelijk de laatste grafiek in het bericht over de records:

Bron: KNMI

Het streepje geeft steeds voor elk decennium de verhouding warmterecord-kouderecord weer. Die ratio was in 2000-2010  14, maar in het huidige decennium maar 7. En dat terwijl we net weer zo’n verschrikkelijk warm jaar achter de rug hebben 😉 . Dat is een mooi onderwerp voor het KNMI om eens te onderzoeken.  Net zoals het feit dat de temperatuursprong van 1988-1990 in de laatste grafiek en in de grafiek van de gemeten records erg goed zichtbaar is. Dat schreeuwt om onderzoek.  Kom op KNMI, een graag beetje meer wetenschappelijk onderzoek en wat minder ‘maatschappelijk verantwoord’  actie voeren in het nieuwe jaar!