Duurzame stroom duur

Dat duurzame stroom duur is in vergelijking tot stroom die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen en kernenergie is bekend. Stroom uit windenergie en zonne-energie is 2 tot 3 keer zo duur. Ook bekend is dat opwekking van elektriciteit met behulp van wind en zon nauwelijks bijdraagt aan CO2-reductie.

Bron: Strom-Report

Natuurlijk moeten we op zoek naar alternatieve energiebronnen voor de toekomst, we kunnen immers niet eeuwig teren op fossiele energie. Maar het prijskaartje dat aan wind- en zonne-energie hangt is belangrijk. Die prijs hangt nauw samen met het besteedbaar inkomen van huishoudens. Heb je een gemiddeld tot hoog inkomen dan is dat prijskaartje minder van belang.  Maar er zijn veel huishoudens die rond moeten komen met weinig geld. Voor hen is de stroomprijs van groot belang. Zie bovenstaande grafiek.

Strom-Report houdt de stroomprijzen in Europa bij. Dat de volgende plaatjes op. Het betreft de stroomprijs voor huishoudens incl. belasting en heffingen per kWh 2014 (linker plaatje):

Bron: Strom-Report

De duurste landen, Denemarken en Duitsland,  zijn ook de landen met de meeste geïnstalleerde windmolens en zonnepanelen. Het zijn veelal ook diezelfde landen (Spanje heeft veel zonne—energiesystemen geïnstalleerd in de jaren vóór de crisis) die te maken hebben met sterk stijgende kosten voor huishoudens, zoals op het rechter grafiekje te zien is.

Bron:  WUWT

Willis Eschenbach heeft in 2015 op basis van de gegevens van Eurostat en Strom-Report een grafiek gemaakt waarin duidelijk de correlatie te zien is tussen de capaciteit van de  geïnstalleerde duurzame energie-opwekkers (exclusief hydro-elektriciteit) en de stroomprijs. De grafiek is duidelijk denk ik.

Bron:  WUWT

Waakzaamheid is derhalve geboden bij de toekomstige elektriciteitsproductie. Te snel willen overschakelen op wind- en zonne-energie zou wel eens erg duur kunnen worden.  Onze oosterburen kunnen daarvan meepraten. Een gevarieerde productie met een mix van energiebronnen lijkt me verstandig. En een gevarieerd aanbod aan duurzaam en niet-duurzame stroom is noodzakelijk om de stroomprijs (voor de laagste inkomens) betaalbaar te houden. Mensen moeten wat te kiezen hebben. Duurzaam is leuk, maar t moet niet onbetaalbaar worden. Overigens is het nog maar de vraag of productie en onderhoud en grondstoffengebruik van wind- en zonne-energie-installaties wel zo duurzaam zijn. Ik vrees dat dat nogal tegenvalt.