Enorme storm trekt spoor van vernieling door Nederland

“Op woensdag 1 augustus trekt een koudefront over de lage landen die de drukkende hitte van die dag verdringt door koel zomerweer. De onweerscomplexen die hiermee gepaard gaan zijn echter bijzonder actief. De wind wakkert sterk aan en samen met sterke rukwinden geeft dat aanleiding tot aanzienlijke schade op grote schaal in Europa, van Noord-Frankrijk (Fontainebleau), België en Nederland tot aan Noord-Duitsland (Hamburg). De schade is overweldigend in Nederland….

kaartje storm

De onweersbuien trekken een spoor van vernieling door Noord-Holland, zonder aan kracht in te leveren; tot op Texel ontstaat schade. Ook in het midden van het land is er sprake van enorme verwoestingen. Vooral de stad Utrecht en de omringende dorpen krijgen het zwaar te verduren….

De ranke, trotse torenspits op de kerktoren van Vleuten blijkt niet bestand tegen de extreme kracht van de wind en stort in. De schade wordt later hersteld met de bouw van de huidige, plompere, torenspits. De Vleutense toren is niet de enige die sneuvelt, de kerktorens van Jutphaas, Bunnik, Houten en IJsselstein worden ook verwoest. Er zijn talloze meldingen met gehele of gedeeltelijke verwoesting van kerktorens.

De stad Utrecht wordt het zwaarst getroffen. Tussen zeven en half acht ’s avonds is de storm op haar hevigst. Onder de ravage die de storm in de stad aanricht is de ingestorte herberg buiten de Wittevrouwenstraat. Van de molens op de stadswallen staan er nog twee overeind. De meeste bomen op het Janskerkhof, langs de Geertekerk, langs de Vecht en op het Vreeburg worden uit de grond gerukt of vernield. De hoge spits op de toren van de St. Jacobskerk werd ook verwoest tijdens deze storm en is toen vervangen door een gewoon dak. De St. Nicolaas kerk heeft twee torens , waarvan een tijdens de storm haar spits verloor, die later vervangen is door een plat dak. De St. Mariakerk op de Mariaplaats leed ook aanmerkelijke schade door de storm. Ook de torens van de Buurkerk, de Pieterskerk en de Agnietenkerk moeten het ontgelden. De Domkerk heeft wellicht het meest te lijden gehad onder de storm. Hoewel de kerk meerdere malen door storm schade opliep, stort het middenschip van de kerk, tussen de toren en het kruiswerk in. Het middenschip van de kerk was kwetsbaar omdat het onvoldoende van steunberen voorzien was.

dom2

Bron:   www.holland.com

De allesvernietigende kracht van de rukwinden wordt geïllustreerd door het karakter van de schade: ingestorte kerken, omgewaaide koren- en zaagmolens, omgewaaide gevels en stukken lood, gebruikt als dakbedekking en sommige 150 kilo zwaar, worden afgerukt en verderop teruggevonden. De wind is zelfs in staat daken van huizen te rukken! Naast de onwaarschijnlijk sterke rukwinden en de plaatselijk extreem sterke liftkracht van deze storm zijn er nog andere interessante aspecten: stortregens en hagelstenen.

Als we de balans opmaken, dan kunnen we zeggen dat op 1 augustus een zeer actieve buienlijn over ons land trok. Tijdens de passage van het front trad een opvallende mesoschaalstructuur op, de z.g. boog-echo. Het is waarschijnlijk dat op deze boog-echo zich twee tornado’s ontwikkelen die ruwweg in de richting ZZO-NNW over west- en midden-Nederland trokken. Het extreme weer van deze dag heeft talloze slachtoffers geëist, grote verwoestingen in dorpen en stadsdelen veroorzaakt en het maatschappelijk leven  sterk ontwricht. De totale ontreddering van de mensen tijdens en na de passage van het front is tekenend voor de chaos waarin het land gestort werd. Tegelijkertijd werpt deze gebeurtenis zijn schaduw vooruit; een herhaling van een dergelijke front passage over de huidige randstad zal ronduit desastreus zijn voor de Nederlandse samenleving.”

dom1

Bron:  KNMI

Tja, als dit een verslag was van recente gebeurtenissen dan zou de conclusie snel getrokken zijn: klimaatverandering als gevolg van het versterkt broeikaseffect, door de mens veroorzaakt.

In werkelijkheid is dit een deel van een verslag van de zomerstorm van 1674. Niks CO2, we staan dan zelfs aan het begin van een lange koele periode die de Kleine IJstijd wordt genoemd. Geen hysterie, even met de voeten weer op de grond…Slecht weer is van alle tijden.